Otevřením stavidel včera oficiálně odstartovalo regulované napouštění bývalých lomů Medard a Libík u Sokolova. Po dobu tří let se má do vytěžené jámy valit voda z řeky Ohře speciálním kanálem. Sokolovská uhelná ji však nechce brát za každou cenu. Pokud bude voda v korytě špinavá, jednoduše napouštění pozastaví a počká si, až se její kvalita znovu zlepší.

„V první fázi budeme trochu opatrnější, mají se totiž ještě dokončovat práce v příbřežní linii. Jde o tvarování a dosypávání některých pozic kvůli stabilitě. Až v dalších letech 2012 a 2013 by napouštění mělo být masivnější. Záležet bude také na průtoku v Ohři, kde jsou stanovená jasná pravidla při zachování šesti kubíků za sekundu, pod které nemůžeme jít,“ vysvětlil generální ředitel Sokolovské uhelné František Štěpánek.

„Dodržení podmínek je důležité pro zachování života v řece pod odběrným místem. Úbytek vody, která půjde do jezera, pro nás bude znamenat určité snížení ve výrobě elektrické energie ve vodních elektrárnách. My to ale chápeme jako vklad do budoucnosti a nemáme s tím problém,“ uvedl k tématu generální ředitel Povodí Ohře Jiří Nedoma.

Zatápění zbytkové jámy Medard – Libík odstartovalo v červenci roku 2008. Dnes je to přesně 704 dní. Doposud se hladina zvedala tím, že těžaři přestali čerpat povrchovou a důlní vodu. „Abychom mohli přistoupit k napouštění z řeky, tak hladina musela nejprve samovolně dosáhnout kóty 365,“ poznamenal technický ředitel Sokolovské uhelné Jiří Pöpperl.

Budoucí jezero Medard má být dlouhé přibližně čtyři kilometry. Na šířku bude mít jeden a půl kilometru.
„Pro představu mohu udělat příměr k Jesenici, která zabírá přes 700 hektarů. Medard bude mít rozlohu zhruba 500 hektarů. Vzhledem k maximální hloubce padesáti metrů tu však bude výrazně větší objem vody,“ zmínil Štěpánek.

Jezero bude zaměřené především na vodní sporty. V jeho blízkosti se počítá s golfovým hřištěm a cyklostezkami. Obyvatelé okolních měst a obcí proměnu lomu vítají.
„Krajina tady už nyní vypadá mnohem lépe, než tomu bylo v minulosti. Dá se tu jezdit na kole a již dnes se moc těším, až se Medard stane skutečným jezerem,“ řekl Jiří Převrátil z Habartova.