Na břehu budoucího jezera Medard u Sokolova má vyrůst multifunkční centrum integrovaného záchranného systému. Co všechno bude areál zahrnovat, prozrazuje podrobná studie. Projekt předběžně počítá se stavbou výukové a přednáškové budovy, krytého bazénu, infocentra, posilovny či vyhlídkové a cvičné věže.

Celý záměr připravuje Karlovarský kraj a asociace Záchranný kruh ve spolupráci se Sokolovskou uhelnou. Ta je vlastníkem pozemků kolem dnes již bývalého hnědouhelného lomu Medard. A právě na území vnitřní výsypky by mělo moderní středisko vzniknout. Těžaři nejsou investorem, i tak při terénních úpravách přizpůsobili rekultivační práce potřebám plánovaného záměru. „Pozemek jsme upravili tak, aby mohla být stavba realizována,“ potvrdil technický ředitel Sokolovské uhelné Jiří Pöpperl.

Víceúčelový areál má sloužit pro výcvikové potřeby integrovaného záchranného systému, pro environmentální výchovu a osvětu mládeže i dospělých.
„Dále nabídne vzdělávací, rekreační a sportovní aktivity široké veřejnosti ve spolupráci s profesionálními a dobrovolnými záchranáři,“ sdělila mluvčí kraje Jana Pavlíková. „V současné době se připravuje podklad pro územní rozhodnutí a chystá se projektová dokumentace. Mezitím probíhají jednání se Sokolovskou uhelnou. Proto je dnes předčasné hovořit o výši nákladů, případně o termínu zahájení nebo ukončení stavby,“ vysvětlila Pavlíková s tím, že zatím hledá možnosti, z jakých dotačních titulů by se celý projekt mohl financovat.

A jak by středisko u jezera Medard mohlo vypadat? Celý areál má tvořit devět částí. Hlavní budova poslouží záchranným složkám, ale i veřejnosti. Návštěvníci tu mimo jiné naleznou infocentrum, posilovnu a navržené je i ubytování. Další důležitou stavbou je budova s přednáškovým sálem a učebnami. Krytý bazén se čtyřmi dráhami o délce 25 metrů zřejmě doplní i sauna a laserová střelnice. Ke svému tréninku mají hasiči využívat také cvičnou věž a polygon, kde se zdokonalí v používání dýchací techniky. Zajímavostí by mohl být i rodinný dům sloužící k nácviku hašení požárů. Se zázemím mohou počítat i policejní potápěči a vodní záchranná služba.

K záměru se aktuálně může vyslovit i veřejnost a zasáhnout tak do posuzování jeho vlivu na životní prostředí. Případné vyjádření je nutné zaslat písemně do 3. listopadu na adresu krajského úřadu.