"Čekají nás přípravy potřebných povolení k zahájení budoucích investic v okolí jezera Medard. Půjde zatím o věci, které nejsou příliš vidět, jako je příprava územních podkladů, povolení, žádostí a další administrativa. Ale pokud to bude časově možné, rádi bychom už letos, nebo na přelomu příštího roku, zahájili výstavbu prvních objektů zázemí pro návštěvníky jezera," říká předseda dozorčí rady Suas Group a Sokolovské uhelné Pavel Tomek.

V rámci budování veřejné infrastruktury se počítá s výstavbou parkovacích ploch na východní a západní straně jezera a dále pak s propojením celé lokality podél jižního a severního břehu. V rámci veřejných prostranství je plánováno vytvořit základní zázemí pro návštěvníky lokality a zpříjemnit jim tak pobyt u jezera. Počítá se také se vznikem naučných stezek, informačních tabulí a infocenter zaměřených na témata spojená s historií, klimatickou změnou a ochranou biodiverzity. Budovaná infrastruktura neobsahuje žádné prvky, které by sloužily budoucímu investičním rozvoji.

"Projekt je připravován v souladu s rozvojovou vizí Břeh patří všem. Celá lokalita jezera Medard bude rozvíjena tak, aby byla břehová linie volně přístupná široké veřejnosti a obyvatelům Karlovarského kraje tak byly kompenzovány negativní dopady uhelného průmyslu na životní prostředí," dodává Tomek. V budoucnu budou pokračovat další velké projekty. "Nejdůležitější pro veřejnost je, že zhruba desetikilometrový břeh kolem jezera bude všech. Zůstane nezastavěný a nabídne pěší a cyklistickou stezku. Uvažuje se o vyhlídkách na jedinečnou krajinu zachovaného přírodního rázu," nastíňuje architekt Martin Krupauer.

U Medardu by mohla vzniknout i obytná čtvrť, přístav a bydlení na vodě nebo dům Ostrov. Na projektu století spolupracuje soukromý i státní sektor. Vodní plocha na Sokolovsku má rozlohu 500 hektarů, což je dvakrát více než Máchovo jezero. To z něj v současné době činí největší umělé jezero v České republice. Cílem studie je navržení funkčního řešení využití dvou tisíc hektarů území v okolí jezera s důrazem na udržitelný rozvoj, ekologii a zaměstnanost. Jedná se přitom o největší projekt tohoto typu v České republice.

Medardu lidé říkají Sokolovské moře. Jezero je rekultivačním obrem | Video: Cichocki Roman