Firma provedla řadu opatření, nechala si rovněž udělat nejrůznější měření. Všechno v pořádku. Někteří obyvatelé si však dál stěžují. I když připouštějí, že k určité změně k lepšímu došlo. „Město si nechalo za 40 tisíc u Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem udělat měření kvality ovzduší,“ uvedla starostka Nového Sedla Věra Baumanová. Měření se týkala polétavého prachu, prašného spadu, toxických kovů, oxidu křemičitého a těkavých organických látek.

„Z výsledků provedených analýz lze konstatovat, že 24hodinové imisní limity ve sledovaném období překročeny nebyly,“ píše se v závěru zprávy zdravotního ústavu. Jak ale dále ze zprávy vyplývá, provedené měření kvality ovzduší bylo provedeno v krátkém sledovacím období. „Pro celkové hodnocení kvality ovzduší v dané oblasti by bylo vhodné provádět dlouhodobý monitoring imisí, včetně měření klimatických podmínek,“ doporučuje zpráva.

Firma už dříve provedla opatření na snížení zápachu a prašnosti a pokračuje s dalšími. „Zvýšili jsme rychlost sušičky, tím pádem jsme mohli snížit teploty. Pravidelně měníme filtrační koše,“ vyjmenoval další opatření Luboš Stehlík, vedoucí provozu AMT Příbram, provoz Nové Sedlo. Firma si rovněž nechala provést akreditovaná měření a ani tyto výsledky nevybočovaly z norem. „Momentálně všechna měření plníme, zásadní úpravy jsme udělali a máme i další plány na zlepšení,“ potvrdil Stehlík. On sám je z Nového Sedla, a jak říká, je přesvědčen, že za ty dva roky ke zlepšení došlo. „Pohybuji se tu mezi občany, ptám se jich a i oni říkají, že je to lepší. Za sebe můžu říct, změny se děly, dějou a budou dít a určitě jsme to o nějakých 100 až 200 procent zlepšili,“ poznamenal.

Ne všichni obyvatelé Nového Sedla však sdílejí stejné pocity. Zápach podle nich přetrvává, občas je dost intenzivní a stejně tak jim vadí například poprašek na parapetech. „Pořád to smrdí, nezlepšilo se to. Jak kdy, ale někdy je to fakt dost intenzivní,“ říká Bohumila Bůžková. „Většinou odpoledne a navečer, nedají se ani otvírat okna. A šedivý prach na parapetech. někdy je to síla. Ale je pravda, že to není tak často jako dřív,“ připouští Michaela Čejková.

Někteří lidé začali mít dokonce zdravotní problémy, které spojují právě s provozem linky. „Musela jsem se ze Sedla odstěhovat, měla jsem strašné problémy s očima,“ uvedla Jitka Jánová, která od počátku nesouhlasí s provozem firmy v Novém Sedle. „Nemám proti firmě nic. Nikdy jsem si na nic nestěžovala, ale tohle je opravdu katastrofa. Výsledky měření jsem zatím neviděla, ale je pro mě nepochopitelné, že jsou v pořádku, když problémy přetrvávají,“ nechápe.

Na dalším zlepšení situace pracuje nejen firma, ale i město. „Máme zájem, aby se tu lidem dobře žilo. Děláme pro to všechno. Přestože jsou všechna měření v pořádku, hledáme další cesty, aby životní prostředí bylo v pořádku,“ dodala starostka Baumanová.