Ačkoli se řada měst vybavuje radary a vyhlašuje otevřenou válku pirátům silnic, Chodovu se do měření rychlosti příliš nechce. Nelíbí se mu totiž, že by měl strážníky posílat do ulic pokutovat motoristy, zatímco by jinde mohli hlídat pořádek a starat se o bezpečí lidí.

„Neustálým rozšiřováním pravomocí městských policistů se postupně navyšuje i jejich činnost. To ale stojí peníze. Navíc si myslím, že současná náplň jejich práce by měla být jakýmsi stropem,“ řekl starosta Chodova Josef Hora. „Původně měli strážníci ve vínku povinnost zajišťovat ochranu majetku a občanů. Postupně se k tomu však přidala doprava, a teď bychom snad měli dokonce i měřit rychlost. To už ale je nad rámec jejich práce,“ míní Hora.
Poznamenal, že početní stav strážníků je nyní na hranici, kterou město nehodlá překročit. „Provoz městské policie nás ročně stojí osm milionů korun. K tomu ale nepočítám další investice,“ upřesnil.

Podobně mluví i velitel chodovské městské policie Josef Kertész. „Strážníci byli určeni k tomu, aby zajišťovali hlavně pořádek v ulicích. Proč tedy mají ještě navíc měřit rychlost?“ ptá se velitel. „Na druhou stranu je tu ale varianta, že bychom fungovali jako metropolitní policie, co by ve svém katastru řešila úplně všechno, dopravu i pořádek. Na to ale existují různé názory,“ uvedl Kertész.

A jaké jsou další důvody, proč město zaujímá k radarům tak negativní postoj?
„Pokuty z těchto přestupků by ani nešly k nám. Náležet totiž mohou jen obcím s rozšířenou působností. A to my nejsme,“ zdůraznil Hora.

Řada lidí dává vedení města za pravdu. „Hlídání rychlosti by měli mít na starost hlavně dopravní policisté. Je to jejich práce, tak ať se tomu věnují. Strážník by měl být naopak co nejvíce na ulici mezi lidmi,“ myslí si Petr Kůrka z Chodova. „Měřit by se mělo především na nebezpečných úsecích mimo obec, tam teprve lidé pořádně dupou na plyn. Ve městech to tak hrozné není,“ odpověděl další z dotázaných.