V dnešním příspěvku představíme čtenářům největší útvar uniformované policie našeho okresu – Obvodní oddělení Policie ČR Sokolov (na snímku).
Vedle sídelního města Sokolov tvoří jeho služební obvod též obce Dolní Rychnov a Těšovice. Počet obyvatel na tomto území je více než 26 tisíc.
Budova oddělení je umístěna v Sokolově, ul. Hornická č. p. 2198, vedle rozhledny Hard. Díky projektu P 1000 proběhla v roce 2008 rekonstrukce jejího interiéru, který tak získal novou, moderní tvář. Cílem nového rozdělení vnitřních prostor budovy na policisty pojmenovanou „čistou a špinavou zónu“ je, aby osoba, která se obrátila na policii o pomoc, nebyla společně s tím, kdo zákon porušil. V život byla uvedena recepce, místnost vybavená zařízením pro obrazový a zvukový záznam výslechu.

V současné době byla obsazena všechna volná služební místa a oddělení dosáhlo plné početní síly 69 policistů. Kolektiv oddělení je mladý. Věková struktura potvrzuje celorepublikový fakt, že u policie došlo k velké generační obměně. Vedoucím útvaru je pětatřicetiletý npor. Bc. Ladislav Šašek. V řízení chodu oddělení mu dále pomáhají jeho zástupci, npor. Mgr. Bc. Hana Procházková a npor. Vladimír Šebek. Mezi hlavní úkoly sokolovských policistů patří zajištění bezpečnosti občanů, veřejného pořádku, zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, předcházení trestné činnosti a boj s kriminalitou. K zabezpečení plnění těchto úkolů je služební obvod rozdělen do devíti částí, tzv. okrsků. Zodpovědnost za pořádek na tomto území mají určení policisté. Tito jsou navíc v případě města Sokolov posíleni o strážníka městské policie a zastupitele. Na internetových stránkách města se občané mohou seznámit s rozdělením okrsků a zjistit, který z policistů má na starost místo jejich bydliště, školu, již navštěvují jeho děti, hřiště či park, kde tráví svůj volný čas. Na tohoto policistu zde naleznou telefonní kontakt, popřípadě mohou využít elektronickou poštu oddělení sooopmesto@mvcr.cz.

I přes různorodost jednotlivých okrsků všechny trápí stejné protiprávní jednání ohrožující zejména veřejný pořádek; vandalismus, krádeže, násilí, rušení nočního klidu a znečišťování veřejného prostranství. V roce 2008 zaznamenalo sokolovské oddělení nárůst případů, které lze zařadit do kategorie vandalismu, a to zejména tzv. sprejerství. Při prošetřování těchto případů se policistům dařilo, neboť patnáct těchto novodobých umělců bylo postaveno před soud. Dalším úspěchem při boji s vandaly bylo zadržení několika osob, které si svůj volný čas zpestřovaly ničením odpadkových košů, laviček, zařízení dětských hřišť. Významnou roli při zjištění a dokumentaci tohoto druhu protiprávního jednání sehrál i městský kamerový systém, který policisté už řadu let pro svou práci využívají. Policisté doufají, že v letošním roce řadu jedinců odradí vyšší tresty, které po novele přestupkového zákona hrozí za obdobné delikty. Na konci roku 2008 policisty navíc potěšil nižší počet případů krádeží vloupáním do bytů a motorových vozidel. Naopak tomu je u případů násilné trestné činnosti a krádeží vloupáním do objektů firem a organizací, jejichž počet se proti roku 2007 zvýšil. Tři odhalené domácí výrobny pervitinu ukazují na další problém, který strážci zákona musí řešit. V rámci prověřování trestné činnosti si policisté zcela zaslouží pochvalu za využívání institutu zkráceného přípravného řízení, kdy více než jednu třetinu z celkového počtu případů, kde byl zjištěn pachatel, předali do dvou týdnů soudu.

Sokolovské oddělení aktivně přispívá pořádáním kulturních a sportovních akcí k pestrosti společenského života města. Připomeňme Vánoční benefiční koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, který se již stačil zařadit mezi tradiční hudební vystoupení v období nejhezčích svátků roku. Stejným způsobem by chtěli uspět v případě pořádání plesu a fotbalového utkání mezi policisty a mužstvem sokolovské vietnamské komunity. V samotném závěru nezbývá než popřát oddělení pro rok 2009 mnoho úspěchů nejen při boji s kriminalitou, ale i v další společenské činnosti.

Andrea Kávová, mluvčí policie