Policie Habartov

Obvodní oddělení se nachází přímo v centru města Habartov. V současné době zde slouží 14 policistů, vedoucí oddělení, dále dva policisté zařazeni ve skupině dokumentace, devět policistů plní úkoly obchůzkové služby a jeden se nachází na studiu v základní odborné přípravě.
Vedle města Habartov spadá pod toto oddělení i obec Bukovany, Krajková, Josefov, Lítov, Horní Částkov, Květná, Dolina, Libnov, Bernov, Leopoldovy Hamry, Hřebeny, Luh nad Svatovou, Radvanov, Hrádek, Markvarec a Anenská Ves.

Služebna

Obvodní oddělení v Habartově však v poslední době nezaznamenalo změnu pouze ve vedení, ale změnily se i vnitřní prostory útvaru. Policisté i občané, kteří navštíví naši služebnu se tak nyní nacházejí v příjemném prostředí.

Rozdělení

Z průzkumů policie mezi veřejností vyplývá, že občané neznají své policisty. I na to policisté v Habartově nezapomněli a nabízejí Vám kompletní přehled, v němž zjistíte jaký policista či policistka má na starost místo, kde bydlíte,kde si hrají Vaše děti, kde parkujete vozidlo:


Město Habartov:-část Kluč: Národní, Sokolovská, Hornická, Sadová, Uhelná, Havlíčkova, Zahradní, Husova, Čs. Lesů, Třešňová, Písková, Ovocná, Krátká, Tylova, Luční:
policisté: prap. Petr Skála, prap. Lubomír Horváth


-ul. 1. máje (levá strana ve směru jízdy od Kluče), nám. Přátelství, ul. Gagarinova, Mírová, Okružní, Dělnická, Hřbitovní, ul. Vítězná (levá strana ve směru jízdy od autobusového nádraží):
policisté: prap. Petr Skála, prap. Lubomír Horváth


-ul. 1 máje (pravá strana ve směru jízdy od Kluče), ul. Karla Čapka, Raisova, Čs. Armády, Jiráskova, Švermova, Odboje, Slovanská, Černého, Roubalova, Koukolova, Komenského, Lítenská, Máchova, ul. Vítězná (pravá strana ve směru jízdy od autobusového nádraží):
policisté: prap. Petr Strnad, pprap. Ladislav Šedivec, prap. Pavlína Šištíková


-části Úžlabí, Na Rovince (Boden), Hrádek:
policisté: prap. Petr Strnad, pprap. Ladislav Šedivec, prap. Pavlína Šištíková


Obec Lítov, Horní Částkov:policisté: prap. Petr Strnad, pprap. Ladislav Šedivec, prap. Pavlína Šištíková


Obec Krajková, Dolina, Květná, Anenská Ves, Josefov, Hřebeny, Luh nad Svatavou, Radvanov, Libnov, Bernov, Leopoldovy Hamry, Markvarec:policisté: prap. Drahomír Zykmund, prap. Martin Löw


Obec Bukovany, ul. Bukovanská v Habartově:policisté: prap. Martin Nováček, prap. Jiří Machač