Města i obce v kraji se na to zodpovědně připravují a snaží se motivovat lidi už teď k co nejnižší produkci směsného komunálního odpadu.

A jak nejlépe tuto produkci snížit? Vytřídit, co je možné. Pokud chceme lidi přimět co nejvíce třídit, musíme jim poskytnout co nejširší možnosti, jak třídit a co všechno třídit. Tuto teorii razí například v Horním Slavkově. „Nechali jsme zpracovat nový plán odpadového hospodářství, jehož cílem je snižovat množství komunálního odpadu, který končí na skládkách a už tam nebude moci končit,“ informoval starosta Alexandr Terek. Třídění plastů, skla a papíru je pro většinu lidí už dneska samozřejmostí. I když je to vždycky o lidech a jejich přístupu. Co hlavně ve Slavkově řeší, je třídění rostlinného bioodpadu. Biokontejnery jsou rozmístěny po městě a i všichni obyvatelé rodinných domů mají možnost bezplatně získat kontejner na bioodpad. Město navíc z dotace pořídilo i kompostéry, které baráčníci získají rovněž bezplatně. „Třídění je běh na dlouhou trať, je to o osvětě, o přesvědčování, že třídění má určitě smysl ekologický, ale i ekonomický. Za odvoz vytříděného odpadu zaplatí město méně než za směsný odpad,“ vysvětlil starosta Terek.

Jak dodal, ve městě funguje i pytlový svoz papíru a plastů. Připravené pytle označené čárovým kódem se odváží nejen od rodinných domů, ale také ze sídlišť. Tam mají obyvatelé možnost do klecí, které jsou v kontejnerových hnízdech, pytle k odvozu připravit. Pytlový svoz je pro lidi i motivační. Čím více vytřídí, tím nižší poplatek za odvoz směsného odpadu je jim naúčtován v následujícím roce. „Ve sběrném dvoře pak lidé mohou bezplatně odevzdat hliníkové obaly, oleje z domácností, elektroodpad či velkoobjemový odpad z domácností,“ doplnil starosta.

Podobně jsou na tom například i v sousedním Lokti. V nejbližších týdnech se tu připravuje otevření sběrného dvora v Revoluční ulici, kam bude možné odvážet velkoobjemový, nebezpečný odpad či bioodpad. Zejména ten vnímá starosta jako největší problém ve městě. „Lidé nejsou zvyklí využívat bioodpad z domácností. Takovou vizí do budoucna je vybudování městské kompostárny, odkud by mohli kompost odebírat,“ uvedl starosta Petr Adamec.

„Třídíme poctivě celá rodina. Kontejnery na tříděný odpad jsou po celém městě, i u nás ve Sportovní a myslím, že se pravidelně vyvážejí. Kde třeba vidím často nepořádek, jsou kontejnery na hadry, ty se povalují často kolem,“ říká Lokeťačka Radka Jarošová. Ta současně jako učitelka potvrdila, že třídit odpad se učí děti odmala. Ve škole v rámci vyučování i díky různým výukovým programům, například Tonda Obal na cestách. „Přímo ve škole máme kontejner na elektroodpad a před školou pak na plasty, sklo i papír. Řekla bych, že pro naprostou většinu dětí už je to dneska samozřejmost,“ dodala.