Sokolov vyniká v přístupu státní správy

V Sokolově výrazně stoupá v rámci Karlovarského kraje počet živnostníků i firem. Ceny stavebních pozemků i přesto, že narůstají, jsou svojí výší v regionu stále podprůměrné, což láká další podnikatele. Ekonomické údaje jasně ukazují, že radnice dobře hospodaří. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích je v kraji vůbec nejvyšší, náklady spojené s dluhovou službou naopak nejnižší. O to více peněz může město vynakládat například na bydlení nebo na podporu sociální péče. Daň z nemovitosti se v Sokolově drží na nízké úrovni. Vůbec nejlépe byly vyhodnoceny webové stránky města z pohledu podnikatelů. Ti na nich naleznou na jednom místě v přehledné podobě veškeré potřebné informace, které potřebují pro komunikaci s městem i pro rozvoj svého podnikání, ale i další užitečné odkazy, které usnadní jejich orientaci a ušetří čas.

„Pocity mám pozitivní, jsme šťastní, že jsme takto výborně uspěli. Samozřejmě je to práce celého týmu, všech úředníků, všech zastupitelů a opravdu se snažíme zodpovědně hospodařit, město rozvíjet. Toto ocenění je pro nás velice motivující a velice si ho vážíme. Město Sokolov a celý náš region je na začátku cesty přechodu od těžby uhlí k čisté energii. Bude se jednat o transformaci regionu jako celku, a tím pádem je to veliká šance začít s něčím novým jak v byznysu, tak v životě v našem regionu vůbec,“ říká starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Karlovy Vary mají rozvinuté malé a střední podnikání

Krajské město se může pochlubit kvalitním podnikatelským prostředím. Počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele je v něm velmi vysoký, přičemž velmi výrazný podíl na tom mají firmy do 250ti zaměstnanců. V Karlových Varech kvapem přibývá nově dokončených bytů, město vynakládá dostatečné prostředky na veřejnou dopravu. Scóring úředních hodin, tedy doba, kdy si podnikatelé mohou dojít na úřad vyřídit, co potřebují, je v rámci regionu rovněž nadprůměrný.

Cheb vítězí nad nezaměstnaností

Třetí příčku obsadil Cheb, který těží z blízkosti evropské dálniční sítě, podmínky na pracovním trhu vykazují nadprůměrně konkurenční prostředí, dlouhodobě nezaměstnaných je v něm v rámci kraje vůbec nejméně. Ceny stavebních pozemků rostou nejvýrazněji, což svědčí o atraktivitě lokality. Radnice nezapomíná na podporu kultury a ani na rozvoj veřejné dopravy.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již třináctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Celorepublikové výsledky budou v letošním ročníku poprvé převáženy výsledky srovnávacího výzkumu zaměřeného na kraje Místo pro život. Místo dobré pro podnikání by totiž mělo být i dobrým místem pro život! Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS a Svaz měst a obcí ČR.

Pořadí hodnocených měst v Karlovarském kraji:

1. Sokolov

2. Karlovy Vary

3. Cheb

4. Mariánské Lázně

5. Kraslice

6. Ostrov

7. Aš