„Probíhají intenzivní jednání ve věci možného získání budov a pozemků bývalého zámku v Kostelní Bříze. Město již obdrželo cenovou nabídku a věcí se bude zabývat zastupitelstvo města," potvrdil starosta Březové Miroslav Bouda.

Podle vedení města sice nejsou samotné stavby pro Březovou nějak zajímavými objekty, ale zároveň vysvětluje, proč má o nabídku zájem.
„Z titulu účelného kulturně a veřejně prospěšného využití areálu sousedícího se zámeckým parkem v majetku města se jeví jako vhodné, aby město tento nemovitý majetek vlastnilo," nastínil Bouda.

Mezi lidmi se mluví i o tom, že zde má kdosi zájem zřídit pivovar, což ale není potvrzená informace. Zanedbaný zámecký park se dočkal před pár lety revitalizace, která stála zhruba jeden milion korun. Odstraněny byly poškozené a jinak rizikové stromy, ty zbylé se ošetřily a celý park byl vyčištěn. Na závěr došlo k dosadbě dřevin, přičemž významným prvkem bylo navrácení vzácné dřeviny sekvojovce obrovského, vybudování jednoduchých štěrkových cest a osázení zelených ploch.