Finance na to město má. V rezervě pro podobné účely je 8,37 milionu korun. Náklady na provoz jsou odhadovány na 2,8 milionu plus koupě nového vozidla do 400 tisíc.

„Chceme jejím zřízením docílit toho, aby mohli senioři zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí doma. Město Sokolov, možná jako jediné v České republice, nemělo organizaci tohoto typu. Na druhou stranu ale máme 330 nízkonákladových bytů pro seniory,“ řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Sokolov prozatím marně hledá také ředitele nové příspěvkové organizace, která bude ve městě provozovat tyto sociální služby.

„Město chce poskytovat plnohodnotnou, prozatím terénní péči o seniory a potřebné spoluobčany,“ konstatuje starostka.

První rok by službu financovalo samotné město. Od roku 2020 by se mohlo na financování této služby podílet Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím krajského úřadu a jeho sítě sociálních služeb.

Nově zřízená příspěvková organizace by pod sebou mohla mít i dům seniorů, který město postaví, či Senior expres.

Zatímco dům se začne letos stavět, Senior expres slouží lidem už nějaký čas. A spokojenost lidí s touto službou je velká.

Senioři nad 70 let jím jezdí většinou k lékaři či za nákupy. Na Senior expres se v Sokolově ptají i další česká města, a dokonce zaujal i Němce.

Službu občanům schválili zastupitelé v září 2015. Poté byly přijaty dvě zaměstnankyně na pozici řidiček a jejich mzdové náklady byly v rámci dohod až do konce listopadu 2016 na bedrech úřadu práce. Zřízení pracovních pozic se velmi osvědčilo, a tak se město rozhodlo pokračovat.

Za rok najede Senior expres zhruba 17 tisíc kilometrů a přepraví přes 4 tisíce osob. Těmi jsou senioři starší 70 let a zdravotně postižení. Cílem jejich cest jsou v drtivé většině zdravotnická zařízení. Lidé však míří například i za nákupy. Jedna ze seniorek si díky této službě troufla po mnoha letech zamířit do jednoho ze sokolovských nákupních center.

Za jednu cestu zaplatí klient 15 korun. Nejvytíženějšími dny jsou čtvrtky, následují pondělky a středy. Mezi měsíci, kdy lidé nejvíc jezdí, vedl listopad.

V rozpočtu pro letošní rok město Sokolov počítá s investicemi za téměř 300 milionů korun s tím, že jedním z největších projektů, které příští rok zahájí, bude stavba domova pro seniory a se zvláštním režimem.

„Jde o investici rozloženou do tří let. V letošním roce na stavbu uvolníme 50 milionů korun, ve dvou následujících letech to budou částky 80 a 33 milionů korun. Předpokládáme, že veřejná zakázka ještě náklady sníží,“ dodala Oulehlová.