Díky příspěvku se může nezisková organizace věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami.A co zajímavého se aktuálně v potravinové bance děje? „Máme za sebou Národní potravinovou sbírku, díky které se v Karlovarském kraji podařilo nashromáždit 9,5 tuny potravin a drogerie,“ uvedl Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje.

Vzhledem k tomu, že od ledna 2018 platí pro prodejny potravin s prodejní plochou nad 400 m2 zákonná povinnost nabízet neprodejné potraviny charitativním a neziskovým organizacím, narůstá objem těchto potravin, které potravinová banka přijímá a dále rozděluje. „Od ledna do září 2018 jsme mezi naše odběratele distribuovali celkem 58 tun potravinové a materiální pomoci. Přitom za celý rok 2017 to bylo 31 tun,“ dodal Hloušek.

Nově je potravinová banka zařazena také do poplachového plánu Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, kdy je připravena pomoci v oblasti zabezpečení nouzového stravování pro obyvatelstvo postižené mimořádnou událostí. Provoz potravinové banky je financován z dotačního programu Ministerstva zemědělství. Peníze na činnost a vybavení získává organizace také od dalších měst z našeho kraje.

Potravinovou banku Karlovarského kraje založily v roce 2015 dobročinné organizace Farní charita, Armáda spásy a Pomoc v nouzi.

Milan Hloušek