A to nejen za úspěchy studijní, ale také za umístění v různých soutěžích a mimoškolní aktivity. Školáky a studenty doporučili na ocenění ředitelé škol nebo školské rady. Vybraní žáci a studenti byli na doporučení ředitele či školské rady, případně Sdružení rodičů a přátel školy navrženi například za vynikající prospěch, hrdinský čin, úspěch v celostátní soutěži apod. Smyslem tohoto ocenění je vyzdvižení dětské osobnosti, příkladného přístupu ke studiu, uznání mimořádného činu, projevu lidskosti nebo občanské a školní aktivity.

Přehled oceněných za školní rok 2019/2020

Pavlína Šafářová a Tereza Šafářová

Pavlína má po celou dobu školní docházky výborný prospěch a vzorně plní školní povinnosti. Svědomitě plní úkoly a pomáhá svým spolužákům. Pomáhá s organizací školních akcí. Reprezentuje školu ve sportovních soutěžích. Se svou sestrou postoupila ve stolním tenise až do republikového finále.

Tereza má po celou dobu školní docházky výborný prospěch. Vzorně a svědomitě plní školní povinnosti. Pomáhá svým spolužákům a s organizací školních akcí. Reprezentuje školu ve sportovních soutěžích. Ve stolním tenise postoupila ve dvojici se sestrou až do republikového finále.

Matyáš Beran, Michael Baumgärtner a Ondřej Smaržík

Matyáš měl po celou dobu školní docházky vynikající prospěch. Vzorně reprezentoval školu jak ve vědomostních, tak sportovních soutěžích. Ve vědomostních soutěžích byly jeho doménou matematické olympiády s umístěním na 2. místě v okresním kole a olympiády ve fyzice s umístěním na 3. místě v okresním kole. V loňském roce zvítězil se svým týmem v okresním kole Pythagoriády. Matyáš hraje hokej od svých 5 let, do 7. třídy hrál za HC Baník Sokolov, v 8. třídě hrál za HC Energie Karlovy Vary, kde s týmem získali 3. místo v žákovské lize, nyní opět působí v týmu HC Baník Sokolov. Od 6. třídy patří do výběru Karlovarského kraje, což letos vyvrcholilo účastí na zimní olympiádě dětí a mládeže, kterou organizoval náš kraj. Matyáš byl přijat ke studiu na sokolovské gymnázium.

Michael úspěšně reprezentoval školu na olympiádě z německého jazyka, nicméně hlavním důvodem nominace je jeho skutek v oblasti životního prostředí. Na podzim roku 2019 bylo nešetrně vypuštěno nadjezí vodní elektrárny na řece Svatavě, čímž se do řeky dostalo mazlavé bláto, které zapříčinilo smrt více než 150 kilogramů ryb. Michael byl jeden z prvních, který na situaci upozornil a úhyn ryb zdokumentoval. Díky medializaci se snad podobná událost nebude opakovat. Nominace Michaela je symbolem, že mladí lidé se zajímají o své okolí a o ochranu životního prostředí.

Ondra měl po celou dobu školní docházky vynikající prospěch. Velmi rád cestuje a poznává nová místa a jejich historii. I to přispělo k tomu, že vzorně reprezentoval školu v zeměpisných a dějepisných olympiádách. V letošním roce se v obou případech umístil na 2. místě v okresním kole s postupem do krajského kola, které se bohužel kvůli epidemii nekonalo. V soutěži Mladý chemik získal 1. místo v krajském kole s postupem do celostátního kola, které se mělo konat na Fakultě chemicko-technologické na Univerzitě v Pardubicích. Ondra byl přijat ke studiu na sokolovské gymnázium.

Eliška Musilová a Tereza Bartušková

Eliška má po celou dobu dosavadní školní docházky vynikající prospěch, vždy samé výborné. Patří k nejsvědomitějším žákům školy, kromě učení vyniká ve sportu, kdy reprezentuje školu v mnoha soutěžích. Získala medailová umístění v okrese i kraji. Ve třídě patří k těm, kteří pomáhají slabším spolužákům, je spolehlivá a mezi dětmi velmi oblíbená.

Tereza má po celou dobu dosavadní školní docházky výborný prospěch. V oblasti sportu pravidelně reprezentuje školu, největších úspěchů dosáhla v plavání s umístěním na 3. místě v kraji, dále pak medailová umístění v přespolním běhu, florbalu, basketbalu a olympijském víceboji. Ke spolužákům je kamarádská, vždy připravena pomoci. Se svými organizačními schopnostmi je vůdčí osobností třídy.

Jana Dunková

Jana má v průběhu celé docházky výborné studijní výsledky, prospěch vždy s vyznamenáním. Vzorně plní školní povinnosti a reprezentuje školu v předmětových soutěžích. Ve školním roce 2017/2018 postoupila v soutěži v anglickém jazyce do okresního kola, kde obsadila 2. místo. V archimediádě postoupila do okresního kola a obsadila 3. místo. Ve školním roce 2018/2019 postoupila v soutěži v anglickém jazyce do okresního kola a umístila se na 5. místě. Do okresního kola postoupila i v biologické olympiádě a obsadila 13. místo.

Základní umělecká škola Sokolov: Karolína Žejdlová a Karolína Dunková

Karolína Žejdlová studuje od roku 2013 v Základní umělecké škole Sokolov obor Sólový zpěv. Po celou dobu se do studia aktivně zapojuje a výsledkem jsou 1. a 2. místa v okresních kolech soutěží Základních uměleckých škol ČR a dvakrát postupová místa z krajských do celostátních kol soutěže Karlovarský skřivánek. Je členem pěveckého sboru KOLIBŘÍCI, který v roce 2019 získal 3. místo v Ústředním kole soutěže ZUŠ ČR. Pravidelně vystupuje nejenom na veřejných akcích školy, ale i na akcích pro různé organizace v regionu.

Karolína Dunková studuje v Základní umělecké škole Sokolov devět let Hru na violoncello. Za tuto dobu úspěšně reprezentovala školu na soutěžích Základních uměleckých škol ČR v sólové hře, ve kterých získala v krajských kolech vždy 1. místo a v Ústředním kole 2. místo. Jako členka komorních souborů rovněž získala v těchto soutěžích 1. místa v krajských kolech. Pravidelně vystupuje na veřejných akcích školy a spolu s violoncellovým souborem VCELLA reprezentuje školu i na akcích pro různé organizace v regionu. V letošním roce úspěšně složila přijímací zkoušky na Konzervatoř v Plzni.