Podnět k nominaci může podat každý občan Sokolova. Přihlásit osobnost ale mohou i zájmové organizace, společnosti, školy na území Sokolova nebo rada města.

„Smyslem každoročního vyhlášení nejlepších osobností nebo kolektivů je veřejně vyslovit uznání za aktivity mládeže i dospělých v nejrůznějších oblastech života, které chce město podporovat. Jedná se zejména o oblast sportu, kultury, školství, mimoškolní aktivity mládeže, dále za podání mimořádného výkonu nebo za dosažení významných úspěchů ve svém oboru, za činnosti představující pro Sokolov výjimečný přínos, za celoživotní dílo a podobně,“ říká starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Tento nový model oceňování tří lidí se ujal a bude pokračovat. Pryč jsou časy, kdy se na večer dostavil až tucet nominovaných jednotlivců či kolektivů a byla to jakási fabrika na udílení titulů. Našli se dokonce i tací, kterým se právě kvůli těmto praktikám na slavnostní večer nechtělo.

„Nový model je důstojnější pro oceněné. Přeci jen by to mělo být něco výjimečného a ne střídání lidí na pódiu po celý večer,“ říká Radek Lehovský, který sledoval před několika lety v divadle hromadné oceňování v několika kategoriích. „Při odchodu z divadla člověk půlku nominovaných zapomněl,“ dodal se smíchem.

Nejprve radnice uvažovala o tom, že anketu bude vyhlašovat jednou za dva roky, a nikoliv jako doposud každý rok. Ještě předtím bylo původních jedenáct kategorií zeštíhleno na pět. Nyní se ujala novinka, která ruší kategorie.

Pro navržení mohou lidé použít vystřižený anketní lístek otištěný v Sokolovském Patriotu, případně hlasovat pomocí elektronické pošty zaslané na odbor finanční a školství Městského úřadu Sokolov, nebo dopisem adresovaným městskému úřadu.
Návrhy musí být označeny heslem Osobnost města Sokolova. Uzávěrka nominací je 15. února tohoto roku.