Odložení odpadu je pro občany Sokolova bezplatné, svoz zajišťuje společnost SOTES Sokolov, spol. s r. o. Přistavovány budou letos na čtyřech místech v pěti termínech. Ten nejbližší je v sobotu 25. dubna od 9 do 13 hodin. Velkoobjemové kontejnery najdete v tento den u garáží v Křižíkově ulici a na městském parkovišti u Penny. Odložit tu můžete například nepotřebný starý nábytek nebo třeba podlahové krytiny.