Jedná se o zbytky ovoce a zeleniny, skořápky vajíček a ořechů, zbytky pečiva, kávové a čajové zbytky, podestýlku domácích býložravých zvířat, lepenku, papírové kapesníky a ubrousky.

„Ke kontejnerům na směsný komunální odpad budou rozmístěny nádoby o objemu 120 l, a obyvatelům bytových domů tak automaticky přibude nová nádoba. Obyvatelům rodinných domů budou zdarma distribuovány tytéž nádoby. Bioodpad bude svážen v pravidelných intervalech a bude ukládán na průmyslovou kompostárnu,“ uvádí město na svých webových stránkách.

Obyvatelé rodinných domů mohou samozřejmě bioodpad zkompostovat na vlastní zahradě. Město chce podporovat i tento způsob nakládání s bioodpadem a bylo úspěšné při přidělení dotace. Z tohoto důvodu bude možné zájemcům o domácí kompostování poskytnout již v létě 2018 kompostér zdarma.