Ostrov uspěl v přístupu veřejné správy

V Ostrově sídlí největší počet firem svíce než 250 zaměstnanci v přepočtu na celkový počet ekonomických subjektů. Město v rámci Karlovarského kraje zaznamenává nejvyšší počet dokončených bytů ku změně počtu obyvatel.Místní radnice věnuje v rámci regionu nadprůměrné finanční prostředky zejména do oblasti sportu a bydlení.Podnikatele jistě potěší v regionu nejnižší koeficient daně z nemovitosti. Zejména je třeba radnici pochválit za nejvyšší skóring úředních hodin, tedy počet úředních hodin, během nichž si podnikatelé, ale nejen oni, můžou vyřídit vše potřebné pro své podnikání. Velmi dobrého výsledku dosáhlo město rovněž v testu elektronické komunikace, který prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje kvalitu a rychlost odpovědí živnostenských úřadů.

Sokolov dobře hospodaří, Cheb umí čerpat dotace

Město pro byznys 2023

1. Ostrov
2. Sokolov
3. Cheb
4. Mariánské Lázně
5. Karlovy Vary
6. Aš

Stříbrný Sokolov zaznamenává nízký index stáří, tedy poměr mezi lidmi staršími 65 ku lidem mladším 15 let. Podnikatele může potěšit v rámci Karlovarského kraje relativní dostatek volných pracovních sil. Radnice dobře hospodaří, alespoň o tom svědčí v rámci regionu nejnižší náklady na dluhovou službu. Jako nejlepší z pohledu podnikatele byly vyhodnoceny webové stránky města, na nichž jsou v přehledné formě dostupné všechny potřebné informace pro komunikaci s veřejnou správou a řada dalších užitečných informací a odkazů. Třetí příčku obsadil Cheb, který se může pochlubit v porovnání s ostatními velmi vysokým nárůstem počtu ekonomických subjektů.Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel je v rámci Karlovarského kraje dokonce nejvyšší. Radnice vykazuje nejvyšší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích a velmi vysoký podíl dotací na příjmech. Finance směřují zejména do oblasti kultury a veřejné dopravy.

Zázemí sokolovské nemocnice si zblízka prohlédli i gymnazisté.
Nemocnice Sokolov poskytuje pacientům profesionální a bezpečnou péči

„Každoroční vyhlašování regionálních výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys již tradičně patří do programu krajských setkání představitelů Svazu měst a obcí ČR se zástupci místních samospráv. Těší nás jejich zájem, se kterým prezentují svoje města jako moderní místa s širokou nabídkou podnikatelských aktivit. Pro ně samé je důležité i srovnání a srovnávání s podobně velkými sídly a sdílení dobré, ale i špatné praxe. Oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových vizí a pokroku, který dokázala přetavit v moderní a život usnadňující projekty,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již sedmnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku.Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS, Svaz měst a obcí ČR a Centrum udržitelné budoucnosti.