Město sice dostalo příslib dotace, ale pouze na první etapu a ve výši 6 milionů korun. Zbylé financování projektu by tak bylo pouze na bedrech města.

„V současné době se rozhodujeme, zda vůbec dotaci přijmout a do celého projektu jít. Pro město by to byla velká finanční zátěž a řada dalších projektů by se zastavila. Byl by to pro nás velký závazek,“ říká starosta Březové Miroslav Bouda.

Březová by potřebovala uvolnit zejména část místního hospodářství, které sídlí v lokalitě Výsluní. Zde se totiž velmi úspěšně rozjela stavba rodinných domů a zájem o další neutichá, naopak. Místo se tak mění k nepoznání. Zájemců o podobné bydlení je však mnohem více. Vedení města je tak nuceno přemýšlet, kam se bude město, co se týče stavebních parcel, rozvíjet dál. Podle nového územního plánu by se mohlo začít pracovat na dalších parcelách, odhadem jich budou desítky. V Březové by se tak mohlo připravit dalších 30 až 50 parcel.

Současný sběrný dvůr nemá takové parametry, jaké by si vedení březovské radnice přálo. Chybí také moderní zázemí zdejšího místního hospodářství. Nový sběrný dvůr by měl stát v areálu bývalé čistírny odpadních vod. Mohl by v budoucnu sloužit nejen Březové, ale i integrovaným obcím.

Není tajemstvím, že se téměř stále připravuje nová, přísnější legislativa. Do budoucna lze očekávat i navýšení poplatku za odpady. Aby bylo možno tento poplatek udržet na pokud možno přijatelné úrovni, je třeba vytvářet podmínky pro třídění.

„Každé zpřísnění odpadové politiky vede podle mě ke zvýšení nákladů jak pro obce, tak pro lidi. Proto je třeba třídit anebo nějak moderně nakládat s odpady, což asi v České republice moc neumíme,“ přidává svůj názor jeden z oslovených lidí Ladislav Hejný.