Nyní Sokolov sonduje výhody a nevýhody a tvrdí, že klady převyšují.

„Nedílnou a velkou součástí Sokolovské vodárenské a vodohospodářské společnost je i město Sokolov. Nechali jsme vypracovat analýzu, která má zmapovat současný stav provozování vodohospodářské infrastruktury nejen v Sokolově, ale i v okolních obcích. Chceme totiž již s předstihem vědět, jak budeme po 31.12.2020, kdy končí stávající smlouva, postupovat dál,“ řekl starosta Sokolova Jan Picka.

Podle něj je velké přesvědčení, že by měl jít Sokolov vlastní cestou, to je provozovat si celou infrastrukturu sám. Vybudovat si tedy vlastní společnost.

„Byli jsme se podívat i v Chebu, kde město přibralo investora jako partnera. My bychom však chtěli, po zvážení kladů a záporů, být provozovateli vlastní sítě,“ dodal Picka.

Město nyní řeší, zda převzít vodohospodářskou společnost, popřípadě ji odkoupit i dříve s odstupným. Nebo zda stavět takzvaně na zelené louce. Velmi důležitým faktorem jsou také současní zaměstnanci, které by město bralo všemi deseti. Podle vedení města jsou to odborníci a znalci celé infrastruktury.

Vodohospodářská společnost Sokolov zajišťuje komplexní provozování vodohospodářského majetku měst a obcí na základě uzavřených nájemních smluv. Je členem skupiny Veolia Česká republika a členem koncernu Veolia Environnement.

Provozovanými obcemi na Sokolovsku jsou: Březová, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Rychnov, Dolní Nivy, Habartov, Chlum svaté Maří, Jindřichovice, Josefov, Kaceřov, Krajková, Královské Poříčí, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Loket, Lomnice, Nové Sedlo,Oloví, Sokolov, Staré Sedlo, Stříbrná, Svatava, Šabina, Šindelová a Vintířov.

Žáci první třídy ZŠ a MŠ Krajková s třídní učitelkou Jitkou Kuželkovou a asistentkou Ivanou Krouzovou.
Naši prvňáci ze Základní školy a mateřské školy Krajková