Původně mělo jít zhruba o dvacítku bytů pro seniory, vystavěných za pomoci dotace. Od toho však město ustoupilo. Chce tak mít poté volné ruce v přidělování bytů. Ty měly původně sloužit jen určité věkové skupině seniorů. Takové byly podmínky dotace. Nyní budou byty moci využít i mladí lidé.

„Objekt chráněných dílen v Sokolově Zdraposo není využitý ze sta procent. Proto jsme se rozhodli, že jednu polovinu využijeme na bydlení. Nechali jsme udělat projekt, kde bude 22 bytů 1+1 nebo 2kk. Město Sokolov se rozhodlo, že si to bude financovat z vlastních zdrojů, a to z toho důvodu, aby mělo volné ruce v přidělování bytů, nebylo to vázáno na dotaci, a mohl se tak uspokojit co největší okruh Sokolováků,“ řekla místostarostka Sokolova Renata Oulehlová.

„Musíme přiznat, že velkým zklamáním je pro nás projektant, který tuto zakázku vyhrál. Za dobu našeho působení ve vedení města se nám stalo poprvé, že se takto často s někým potkáváme, často boucháme do stolu a dáváme najevo, že jsme nespokojeni,“ říká starosta Sokolova Jan Picka.

Práce se zastavily i u dalšího projektu, jímž měl být dům seniorů za 130 milionů korun. Sokolovskou žádost o dotaci smetli na ministerstvu ze stolu, což bylo pro vedení města zklamání. Sloužit měl 60 lidem.