Posledním koupeným objektem je budova bývalých Lesů ČR. Zastupitelé dali koupi zelenou minulý týden za 1,7 milionu korun. Na sklonku roku pak město získalo navazující dva objekty, mezi kterými je i bývalá radnice. Celkem za 2,9 milionu korun. "Kromě jednoho objektu jsou ostatní budovy v poměrně dobré kondici. Do těchto budov nezatéká, jsou zcela vyklizené. Problematická je tak jedna budova napadená dřevomorkou, kdy jsou již ohroženy dřevěné konstrukční prvky střechy důsledkem dlouhodobého zatékání. Nutné je také zajistit, aby opadávající omítka či skleněné výplně oken nadále neohrožovaly chodce. Úkolem číslo jedna je tedy zajištění bezpečnosti a zabezpečení proti vstupu cizích osob," řekl starosta Kraslic Roman Kotilínek.BUDOVA BÝVALÉ radnice je jedním z chátrajících objektů, které město koupilo. Menší snímek ukazuje, jak by mohl objekt vypadat po rekonstrukci.Zdroj: repro Deník

O konkrétním využití zakoupených objektů je zatím podle Kotilínka stále vedena diskuse. „Již se podařilo najít naplnění pro objekt čp. 1, kde vytvoříme městské muzeum, informační centrum, dále se uvažuje o nebytových prostorách a také o bytech. Pokud jde ale o dvě poslední úvahy, je třeba brát v potaz současné standardy, které je třeba, zejména v souvislosti s výstavbou bytů, dnes splnit. Budovat byty ve starém objektu tak, aby splňovaly například energetická kritéria, je značně sporné, jak třeba takový objekt zateplit s ohledem na některé prvky fasády? Proto uvažujeme o ´ubourání´ horních dvou podlaží a jejich opětovné výstavbě ve stejném stylu, avšak s použitím moderních materiálů a současných stavebních postupů. Pokud jde o využití čp. 199, pohybujeme se prozatím jen v nejasných úvahách. Těší mne ale, že převládá názor na zachování objektu. Umím si zde představit jakési zázemí pro některé neziskové organizace, které se věnují mládeži, klubovny, učebny či jiné prostory pro volnočasové a vzdělávací aktivity," nastínil Kotilínek.

Město si ještě nechá zpracovat urbanistickou studii, která ukáže na nejvhodnější řešení. Vedení radnice tak zatím nechce předjímat, kolik bude přestavba stát. „V tuto chvíli je velmi obtížné odhadnout náklady, které si rekonstrukce vyžádají, ale půjde jistě o desítky milionů korun, přičemž počítáme s využitím dotací všude tam, kde to jen bude možné a přijatelné," doplnil.

ČTĚTE TAKÉ:

Staré topoly padly k zemi, cestu bude lemovat javorová alej

Labutě zabila ptačí chřipka

Začíná období masek a bohatého jídla

Krádež dřeva zloději nevyšla, když ho nakládal, přistihla ho policie

V podmínce kradl, na co ve sklepích přišel, i sklenice