Březovský hřbitov je výjimečný. Vznikl teprve před pár lety jako zcela nový, což bylo v našem regionu naprosto ojedinělé. Do té doby byli nuceni pozůstalí z Březové umísťovat ostatky svých příbuzných v okolních městech a obcích. Drtivá většina z nich je poté nechala přemístit na nový hřbitov.

„Chceme nadále místo zvelebovat. Řadu úprav děláme z vlastního podnětu, další zase po připomínkách občanů,“ říká starosta Březové Miroslav Bouda.

Tou prozatím poslední připomínkou je, že by radnice měla nechat zastřešit stávající kolumbária.

Vedení města zvažuje podobné řešení, které je vidět například na hřbitově v Lubech. Prostředí by se tím pro návštěvníky poněkud zatraktivnilo a zároveň by došlo k estetickému vylepšení celkového pohledu.

Březová plánuje vystavět dominantu hřbitova. Tou má být kaple, která bude zajímavá nejen svým vzhledem, ale i svou multifunkčností.

„Je to další náš takový sen. Kaple v kamenném irském stylu. Sloužit bude především smutečním obřadům. Ale její využití bychom chtěli mnohem širší. Velký sál, který se dá oddělit, nabízí mnoho možností. Na mysli mám různé výstavy či nějakou připomínku historie Březové, která je poměrně mladá,“ dodal Bouda.

Výstavba areálu hřbitova v Březové trvala několik let. Došlo zde, mimo jiné, k vybudování vnitřních komunikací, chodníčků kolem kolumbárií, odvodnění ploch, vyrovnání terénními schodišti ze žulových stupňů, osvětlení, členění vlastní plochy hřbitova do jednotlivých sektorů, kolumbárií a stále dochází k vybavení areálu mobiliářem.

Chodovská radnice se dočká zateplení fasády a dalších úprav za více jak šest a půl  milionu korun.
I budova radnice se dočká oprav a zateplení fasády