Vzhledem k tomu, že členství v HSRS zrušila také společnost Sokolovská uhelná, považuje se další existence této rady bez největšího zaměstnavatele v regionu za neproduktivní a dlouhodobě nepřinášející plnění deklarovaných cílů. HSRS má navíc ukončit činnost.

„Hospodářská a sociální rada Sokolovska, zapsaný spolek, byla považována spíše za zájmový subjekt bez potřebných pravomocí v regionu a členství v něm městu Sokolov nepřinášelo dlouhodobě výsledky,“ uvádí na svých stránkách město Sokolov.

Záměrem HSRS bylo původně vyvíjet iniciativní a koordinační činnost s cílem dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu. Hospodářská a sociální rada Sokolovska měla necelé tři desítky členů, v regionu působila dvacet let. Měla řadu komisí a například v té dopravní vyzývala vloni v létě Správu železnic, aby začala řešit stav trati Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte, přezdívané také jako Slavkovská dráha.