Sokolov zveřejnil projekty za stovky milionů, které chce příští rok realizovat. Návrh rozpočtu města je na rok 2018 schodkový, ale ztrátu mají pokrýt rezervy z let minulých. Na jaké velké investiční akce se tedy mohou Sokolováci těšit?

„Z největších to je 50 milionů, které máme vyhrazeny na pobytové zařízení pro seniory. Nechybí ani 25 milionů na parkovací plochy a stejná částka půjde do mateřských a základních škol. Ředitelé těchto organizací si sami určí, jaké investice u nich mají priority,“ říká starosta Sokolova Jan Picka. Každá škola sestaví seznam, kde ředitelé uvedou opravy, které potřebují. Komise úředníků poté vybere jednu, na kterou se dostane. Tu druhou vybírají sami ředitelé, kteří vědí nejlépe, co je u nich třeba vylepšit.

Zhruba 25 milionů půjde i na přestavbu městského objektu Zdraposo, kde sídlí Chráněné dílny. Město chce v nevyužitém objektu vybudovat malometrážní byty nejen pro seniory, ale i pro mladé manžele, kteří nemají bydlení.

„Objekt chráněných dílen v Sokolově Zdraposo není využitý ze sta procent. Nechali jsme udělat projekt, kde bude 22 bytů 1+1 nebo 2kk. Město Sokolov se rozhodlo, že si to bude financovat z vlastních zdrojů, a to z toho důvodu, aby mělo volné ruce v přidělování bytů, nebylo to vázáno na dotaci,“ řekla místostarostka Sokolova Renata Oulehlová.

Diskuze se ještě povede ohledně velké rekonstrukce všech šaten v areálu Baníku. Na tu by mělo být uvolněno 18 milionů korun.

Dalších 13 milionů bude připraveno na vybydlené panelové domy nad kinem Alfa. Ty patří soukromému majiteli a město s ním po celý letošní rok licitovalo o ceně za odkoupení těchto objektů. Vedení Sokolova přistoupilo na nabídku libereckého podnikatele Alexandra Kendika. Ta činila 34 milionů a jednalo se o prodej zhruba 200 zdevastovaných bytových jednotek v Sokolově. Ostuda města, snížená prodejní cena a spekulanti číhající na svou příležitost. To byly zřejmě jedny z možností, proč tak Sokolov učinil. Zastupitelé však byli proti, cena se jim zdála příliš vysoká. Několikaleté snažení a vyjednávání tak skončilo odmítnutím koupě bytů. Co bude následovat, je ve hvězdách. Neoficiální vyjádření mezi zastupiteli je, že pokud by byla cena snížena, bylo by o koupi možné znovu jednat.

Po deseti milionech půjde technickým službám na opravy silnic a také na novou knihovnu, která má sídlit na Starém náměstí. Zde by se mělo začít pracovat v listopadu a prosinci 2018. Sokolov zde vlastní tři nemovitosti vedle sebe. Knihovna by měla sídlit ve dvou z nich. Celkové náklady na tento projekt činí 24 milionů korun. Tři miliony jdou na projektovou dokumentaci parkovacích domů ve městě.

A pro někoho zajímavostí mohou být další 2 miliony, které Sokolov uvolní na pořízení dominanty na kruhový objezd, která bude vypovídat o městě. Rozpočet pro příští rok budou zastupitelé schvalovat ve čtvrtek 14. prosince.