To se nachází ve dvoře městského úřadu, Rokycanova 1929. Pokud tedy máte našito větší množství roušek, můžete se obracet na organizátory sbírky. Roušky budou následně předávány potřebným a nejvíce ohroženým skupinám osob. Důležité upozornění: Předtím než své roušky přinesete, kontaktujte koordinátora celé akce Jiřího Převrátila na telefonním čísle 775 868 602. Koordinátor s vámi dohodne podrobnosti předání. Organizátoři zdůrazňují, že se jedná pouze o sběrné místo.