O to víc budou potřeba lidé, kteří se o seniory starají nebo svojí péčí vypomáhají jejich rodinným příslušníkům anebo je zcela nahrazují. Jedním z takovýchto projektů je mezigenerační setkávání sokolovských seniorů s dětmi z tamních mateřinek.

SENIOŘI A DĚTI

„Myslím si, že mezigenerační setkávání s dětmi z mateřské školy je prvním krokem k prolomení bariéry mezi nejmladší populací a námi seniory. My jsme tedy žádné zábrany ze strany dětí vůči nám ani nezaznamenali. Děti si nás v okamžiku oblíbily a tak to trvá dodnes. Jsme jejich babičky a dědečkové,“ říká za Klub důchodců Háječek Juraj Zubko.

Podle seniorů setkávání s dětmi probíhá ve velmi příjemné atmosféře, téměř jako v rodinném kruhu. „Kyvadlem tohoto harmonického dění ve školce jsou velmi příjemné učitelky paní Havlíčková a Beníšková. Svoje poslání k dětem nadevše milují,“ tvrdí Zubko. Senioři zároveň oceňují vstřícnost rodičů dětí i ředitelky Jany Hegedüsové, která dala tomuto projektu zelenou. „Po vřelém společném přivítání jsme si nejprve všichni dohromady pohráli a pak už na nás čekala společná svačinka, kterou obohatila paní učitelka i paní školnice o občerstvení připravené doma pro naše seniory,“ uvedla Petra Beníšková z mateřské školy.

SPOLEČNÁ VÝROBA

Společně vyrobili podzimní lucerničky zdobené barevným listím. V herně spolu zpívali, zahráli si na rytmické nástroje, nechybělo ani několik tanečků a básní. „Setkání se konalo v příjemné atmosféře. Mělo i jedno překvapení. Zástupci města darovali dětem slušivé zástěrky. Už teď se těšíme na další shledání,“ dodala Beníšková. I senioři se těší a zároveň vymýšlejí další společný program. „Touto cestou bych chtěl oslovit vážené podnikatele o malé finanční dary, které poslouží k činnosti s dětmi,“ dodal Juraj Zubko.