„Jejich cílem je představit osobu Václava Havla, jeho dílo a odkaz pro dnešní společnost. Současně diskutovat o klíčové roli, kterou dnes sehrávají svoboda a demokracie, občanská společnost a odpovědnost, lidská práva a tolerance,“ říká Radomír Voznica.

Knihovna má ve svém archívu na 50 tisíc položek, většinou v digitální podobě. Ročně se uskuteční na dvě stovky akcí.

„Na závěr se živě diskutovalo o životě a vlastnostech našeho prvního pana prezidenta po roce 1989. Druhá beseda následovala večer v příjemném prostředí loketské knihovny,“ dodal Voznica.