Vyjádření společnosti Microsoft k případu podvodných e-mailů, které zneužívají jejího jména:

„V oblasti internetu je v poslední době poměrně časté, že jména a ochranné známky významných společností jsou zneužívány k podvodným aktivitám různých subjektů, zejména pak k tomu, aby dodaly vážnosti některým podvodným e-mailům a s nimi souvisejícím nekalým aktivitám.

Jménem společnosti Microsoft prohlašujeme, že společnost Microsoft nepořádá žádné podobné aktivity a důrazně se distancuje od podobných podvodných e-mailů a nabídek. Zároveň se společnost Microsoft ohrazuje proti zcela zjevnému neoprávněnému užití svého jména k takovéto činnosti. Je nám velmi líto podvedených adresátů těchto e-mailů, bohužel však společnost Microsoft nenese a nemůže nést za šíření takovýchto e-mailů jakoukoliv odpovědnost a nemá možnost šíření takovýchto sdělení a nekalých praktik zabránit.

Společnost Microsoft je v daném případě stejně jako adresáti předmětných e-mailů poškozeným subjektem a v současné době naše společnost zvažuje možné právní kroky proti šiřitelům takovýchto podvodných e-mailů a organizátorům podobných nelegálních činností.“

Autorem vyjádření je Markéta Mead, manažerka protipirátských aktivit společnosti Microsoft v České republice.