„Jsme rádi, že funguje dlouhodobá spolupráce mezi městem a nemocnicí v Sokolově. Zastupitelé opakovaně poskytují sokolovské nemocnici finanční prostředky na zvýšení zdravotní péče pro občany Sokolova. Jsem moc rád, že poskytnuté finance nemocnice vždy využije k ještě lepším zdravotním službám pro Sokolováky,“ řekl starosta Sokolova Petr Kubis.

Nadstandardní vztahy si pochvaluje i vedení nemocnice. “Spolupráce mezi nemocnicí a městem trvá už roky a zaměřuje se především na ty věci, které jsou v danou chvíli důležité hlavně pro obyvatele Sokolova,“ uvedla ředitelka sokolovské nemocnice Jitka Samáková.

V minulosti město například podpořilo modernizaci techniky na radiologii, v poslední době se pak vzájemná spolupráce týkala vzniku nové urogynekologické ambulance, nebo právě modernizace lůžek pro hospitalizované seniory.

Petr Kubis
Starosta Petr Kubis podal trestní oznámení na primáře Martina Straku

„Senioři vždy tvořili významnou část pacientů naší nemocnice. Tím, jak se prodlužuje délka života i průměrný věk obyvatel, se mezi hospitalizovanými jejich podíl dál zvyšuje. Proto se musíme přizpůsobit,“ poukázala ředitelka nemocnice na specifické potřeby spojené s vyšším věkem.

Jedním z nich je zhoršená mobilita, která se netýká jen schopnosti chůze, ale často i zdánlivě jednoduchých úkonů, jako je sednout si, nebo lehnout v posteli. A stav po prodělaném onemocnění nebo úrazu pak může tato omezení ještě zhoršit. Nová lůžka byla zakoupena pro oddělení následné péče, kde senioři tvoří převážnou část pacientů. Díky moderní koncepci a elektrickému ovládání pak nejen zvyšují komfort pacientů, ale omezují i závislost na personálu. Pokud na běžném lůžku pacient potřeboval upravit polohu, musel totiž vždy oslovit personál, aby mu postel manuálně upravil.

Sokolovská nemocnice patří do skupiny Penta, stejně jako Deník.