Zastupitelé minulý týden schválili rozpočet na příští rok i předfinancování některých investičních akcí. Mezi ně bude v roce 2015 patřit především úprava Starého náměstí a náměstí v Liboci, postupně se směřuje také k zasíťování lokality Třešňovka. Do budoucna by mělo také město převzít budovu bývalé střední živnostenské školy. Tam by se měla přesunout základní umělecká škola, knihovna a infocentrum.

„Aktuálně zastupitelé schválili předfinancování projektu úpravy Starého náměstí a náměstí v Liboci, kam by se mělo investovat necelých 20 milionů korun," informoval starosta Kynšperka Tomáš Svoboda. S pokrytím této investice by městu měl pomoci ROP Severozápad. „Finálními drobnými úpravami také prochází projekt k zasíťování lokality Třešňovka. K jeho realizaci by mohlo dojít v roce 2016. Zasíťování město pokryje na vlastní náklady- předchozí plány s investory ztroskotaly," uvedl Svoboda.

Třetí významnou investicí v jednání je převzetí budovy bývalé živnostenské školy. „Jednáme s Radou Karlovarského kraje. Rádi bychom tam přesunuli ZUŠ, knihovnu i infocentrum, aby vše bylo na jednom místě v centru," uzavřel Svoboda.