Proto si Sokolov vytvořil finanční rezervu u dvou nadcházejících akcí, jsou jimi parkoviště přímo na sídlišti. U každé z akcí mělo město připraveno 3,4 milionu korun navíc. Nakonec je nebylo nutné použít a vrátily se do rozpočtu města.

První lokalitou je ulice Sokolovská u Herby. Dojde tam k úpravě nevyhovujícího uspořádání komunikace a parkování za bytovým domem číslo popisné 1443 až 1449. "Rozpočet na akci byl 12,3 milionu korun. Vítězná firma akci slíbila provést o 60 tisíc korun dráž, což není žádné dramatické navýšení v tak velkém objemu prací. Obavy z většího nárůstu ceny se tak nepotvrdily," řekl starosta Sokolova Petr Kubis. Rozšíří tam komunikace a nově se uspořádají nynější parkovací stání. Součástí projektu byl i návrh nového placeného parkoviště na jedné z parcel. Zda tomu tak opravdu bude není ale jisté. Celkem tam bude po rekonstrukci zhruba 100 parkovacích míst.

Další parkoviště vznikne v lokalitě Hornická, Heyrovského za bývalou ZŠ Sokolovská. Je tam navrženo vybudování nových 22 kolmých parkovacích stání za bytovými domy 1475 až 1479, včetně stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Dalších 23 parkovacích míst je umístěno za objektem tělocvičny, a to včetně odvodnění. Součástí je vybudování nového osvětlení parkovacích míst i oprava komunikace v dané lokalitě.

Prostor před kinem.
Vstup do Kina Alfa v Sokolově musel být uzavřen

"Cena je 6,9 milionu korun, a ani zde nedošlo k navýšení rozpočtové ceny. Akce proběhne letos od dubna do října," dodal Kubis.

V roce 2023 Sokolov připraví projekčně záchytná parkoviště v ulici Mánesova Sokolov a také parkoviště Bohemia. V obou případech bude součástí projektu odvodnění parkoviště, návrh veřejného osvětlení, kamerového systému a dobíjecích stanic pro elektromobily. Za oba projekty zaplatí město bezmála 900 tisíc korun včetně DPH. Hotový už je projekt na parkování v ulici Nádražní vedle budovy Českých drah. Na parkovišti jsou navržena šikmá parkovací stání pod úhlem 60°. Celkem tam vzniká 85 nových míst včetně pěti stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Součástí projektu je oplocení parkoviště.

Další plochy pro odstavení automobilů budou v nynější zástavbě. Jde o lokality Vrchlického, u hřbitova, v ulici Vítězná, jejíž součástí je K+R před ZŠ Běžecká. Jde o stání Kiss and Ride, v překladu polib a jeď. Je určené pro řidiče, kteří přivážejí či odvážejí své děti od školy. Dalšími jsou pak ulice Seifertova a parkoviště v ulici Sv. Čecha na pozemku vzniklém po demolici bytového domu.