Jak zajistit dopravu občanů ze špatně dostupných lokalit do měst a okolí? Podobnou otázku v současnosti řeší vedení radnice v Horním Slavkově a Krásně.
Jeden z jejich nápadů zaujal téměř celou veřejnost. Školáky, důchodce, ale i další obyvatele by totiž mohl již brzy začít svážet nový městský minibus. „S městem Krásno jsme založili Svazek obcí a podali projekt na pořízení minibusu do místní akční skupiny Sokolovsko. Bohužel jsme neuspěli,“ upřesňuje starostka Horního Slavkova Jana Vildumetzová s tím, že ale boj o dotační peníze nevzdává.

„Budeme jednat se starostou Krásna, zda se ve věci neposkytnutí dotace odvoláme,“ doplňuje starostka. Město Horní Slavkov má podle jejích slov problém se spoji především na trase Horní Slavkov, Ležnice, Ležnička, Kounice a Krásno. Také starosta Krásna přiznává, že městský dopravní prostředek, který by v budoucnu obyvatele vozil ze vzdálenějších vesnic a obcí, obě města potřebují.
„Nutně bychom minibus potřebovali, a tudíž hned jak bude vhodný dotační titul, určitě podáme žádost znovu,“ říká starosta Krásna Miroslav Kirejev.

Zcela nový minibus vyjde na 1 až 1,5 milionu korun a nabízí dvacet míst pro cestující. Pokud by Svazek obcí v budoucnu s dotací opět neuspěl, chtělo by vedení hornoslavkovské radnice zaplatit minibus z městské kasy.
„Samozřejmě budeme hledat další možnosti získání dotace, anebo dáme finanční prostředky přímo z rozpočtu města Horní Slavkov,“ dodává Vildumetzová.
Podle Kirejeva financování z městské kasy Krásna prozatím není možné. „Máme mnoho jiných důležitých výdajů,“ uvádí starosta Krásna. Obyvatelé vesnic a obcí jsou záměrem koupit minibus nadšení.
„Podle mě je to geniální nápad. Když se chci dostat z Ležnice, musím jít pěšky, nebo použít auto. Spousta lidí má podobný problém,“ říká Soňa Štefková z Ležnice.

K. Šujan