Ministr spravedlnosti Pavel Blažek navštívil v pátek věznice Horní Slavkov a Ostrov. Svou účastí tak zahájil tradici oslav Dne českého vězeňství, který si vězeňská služba připomíná letos poprvé. „Chtěl bych vyzdvihnout práci příslušníků vězeňské služby, kteří bez ohledu na nepříznivé podmínky a za situace dlouhodobě přeplněných věznic a omezených finančních prostředků plní spolehlivě své povinnosti a zajišťují nejen bezpečí společnosti, ale také kvalifikovanou výchovnou péči o osoby ve výkonu trestu," uvedl ministr Blažek během návštěvy ostrovské věznice. Následně odjel do Horního Slavkova, kde se rovněž pozdravil s představiteli a pracovníky tamní věznice.

„Při rozhodování o stanovení data Dne českého vězeňství se ukázala jako nejvhodnější významná událost, spojená s utvářením vězeňského personálu po vzniku Československé republiky," píše se na internetových stránkách Vězeňské služby ČR. Dne 14. prosince 1918 vydal první československý ministr spravedlnosti František Soukup nařízení o služebním slibu pro nově nastupující dozorce a dozorkyně vězňů. Do této doby skládali dozorci přísahu, která je v první řadě zavazovala k zachování věrnosti rakouskému císaři Františku Josefu I. V tomto slibu se dozorci a dozorkyně nově zavazovali k věrnosti Československé republice a jeho obsah je srovnatelný se současnými požadavky na profesní etiku vězeňského personálu.