„Diskutovali jsme o všem možném, byl jsem si prohlédnout i provoz elektrárny Tisová, která je nejefektivnější uhelnou elektrárnou v této skupině SUAS Group. Pro mě je důležité, že skupina má dlouhodobé plány na rozvoj celého regionu a že se na budoucnost začala připravovat, z mého pohledu, trochu dříve než ostatní. Počítá s postupným odchodem od uhlí a v rámci tohoto odchodu s využitím plynové generace, rozvíjí obnovitelné zdroje, má již bateriové úložiště a vše financuje z vlastních zdrojů. Jsem rád, že i díky pomoci Ministerstva průmyslu a obchodu se podařilo společnost zařadit do programu Phoenix, kde dochází k hodnocení a analýzám využitelnosti této lokality pro případný malý modulární reaktor," řekl ministr obchodu a průmyslu Jozef Síkela s tím, že se dotkli všech oblastí.

„A co mi je sympatické, je skutečnost, že rozvoj regionů a modernizace energetiky v České republice za účelem zajištění energetické bezpečnosti země jsou pro společnost prioritou. A v tomto směru se shoduje se zájmy Ministerstva průmyslu a obchodu a celé vlády. Musím zmínit i zajištění budoucnosti lidí, kteří pro tuto společnost pracují, a to je mi velmi sympatické,“ dodal Síkela.

Zdroj: Deník/Roman Cichocki

Zástupců skupiny SUAS Group jsme se zeptali, zda cítí podporu státu anebo zda by mohl zjednodušit například povolovací procesy v obnovitelných zdrojích.

„Jedním z témat byly právě povolovací procesy. Upozornili jsme na to, že v lokalitách, kde již existují elektrárenské provozy, by mělo být získání povolení pro nové zdroje, které budou samozřejmě ekologičtější, jednodušší. To bylo jedno z hlavních témat naší diskuse. Dále jsme se dlouze bavili o malých modulárních reaktorech. Je známo, že společnost Sokolovská uhelná je členem projektu Phoenix ve spolupráci s americkou stranou, a vnímáme, že Ministerstvo průmyslu a obchodu a osobně pan ministr vidí v tomto směru velký potenciál. Samozřejmě jsme se také zabývali otázkami zásobování teplem pro Karlovarský kraj a Sokolovsko. To jsou témata, která jsou v současné době nejaktuálnější, a obecně jsme diskutovali i o postupném odklonu od uhlí," řekl David Najvar, místopředseda představenstva skupiny SUAS Group.