České dráhy si však nechaly zhotovit svůj vlastní posudek. Ten je konečně na světě a hovoří o ceně 2,2 milionu korun. „Nabízeli jsme Českým drahám cenu 2 miliony korun s tím, že zde mohou vyvstat další náklady kvůli ekologické zátěži. Jejich posudek na cenu je o 200 tisíc korun vyšší a rada města doporučuje zastupitelům tuto nemovitost koupit,“ řekl starosta Sokolova Jan Picka. Zároveň naznačil několik možností, jak s lokalitou naložit.

„Odkoupení a demolice objektu by nám pomohly vyřešit kolizi s páteřní cyklostezkou podél Ohře. Prostor můžeme také využít pro lehkou nerušící výrobu či skladové haly. A do třetice ještě nevíme, kdo bude novým provozovatelem MHD Sokolov. Tudíž ani nevíme, jaké bude mít zázemí, a dá se mu nabídnout část této lokality k odstavování autobusů,“ říká Picka.

Neopomněl zmínit ani estetický vzhled tohoto místa. Cestujícím, kteří přijíždějí do Sokolova od Karlových Varů, se naskýtá pohled na ruiny depa a několika opuštěných a chátrajících domků, které zde zbyly po železničářích. I ty město před časem koupilo a přemýšlelo o jejich využití. Nakonec i ty půjdou k zemi. Nabídková cena byla 2,187 milionu korun. K depu patří ještě drobné stavby, za které Sokolov zaplatí 90 tisíc korun.

Na opačnou stranu, směr Cheb, ostudu nádraží nedělá. Je zde nový dopravní terminál včetně opravené hlavní budovy. Prostranství zdobí zeleň, koleje jsou oddělené prosklenou stěnou. Před nádražím je nové parkoviště. Polovina nádraží září novotou, druhá půlka dělá ostudu.

Antonínské mosty
Oprava mostů se protáhne