Demolice ztíží již omezenou dopravní situaci v této lokalitě. V těsné blízkosti kasáren se totiž uzavřela a rekonstruuje ulice Spartakiádní. Práce budou probíhat v termínu od začátku srpna do konce září. Proběhne demolice objektů bývalého železničního vojska mezi ulicemi Vítězná a Husitská. Během stavby budou odstraněny čtyři velké a dva menší objekty.

Dojde k odstranění bývalých ubytovacích a provozně technických objektů po železničním vojsku. Odstranění bude provedeno včetně základové desky a základů, technické vybavenosti a inženýrských sítí.

Demolice bude provedena bez použití trhavin. Nesmí být strhávány celé části stavby najednou, ale rozebírány postupně. Prostory a objekty musí být před bouráním vhodně zajištěny a uzavřeny. budou odstraněny velké terénní nerovnosti.

„Poté budou pozemky v dané lokalitě předmětem prodeje za účelem výstavby rodinných, řadových nebo bytových domů, toto ještě není rozhodnuto. Vedení města teprve zvažuje možné varianty. Do doby, než bude rozhodnuto, je v této lokalitě uvažováno o možnosti odstavení vozidel obyvatel sídliště Vítězná, po dobu realizace opravy Spartakiádní ulice,“ řekla vedoucí odboru správy majetku Hana Mertlová.