Místostarosta zůstává nadále ve své funkci jako nestraník, a koalice města tak bude pokračovati nadále ve stejném složení.

„Nemám již tu potřebnou energii, abych dokazoval svému okolí, co pro řešení problémů dělají naši ministři. Nejsem přesvědčený o tom, že činí vše, co mohou,“ říká Picka.

Jako nejzásadnější problémy nejen tohoto regionu uvádí obchod s chudobou, minimální vymahatelnost práva, štědré a neadresné vyplácení sociálních dávek. Také podle svých slov nezaznamenal jasnou podporu vedení ČSSD požadavku postižených regionů, aby se alespoň 50 procent z emisních povolenek vracelo zpět do krajů, ze kterých tyto velké finanční částky odcházejí.

„Pro mě je nekonání příslušných ministerstev o to hůře pochopitelné, protože řešení existují a slušní lidé a komunální politici je dlouhodobě nabízejí,“ tvrdí Picka.

Samostatným tématem je pak podle něj inkluze ve školství. „Zavedla ve třídách, podle mnohých odborníků, dvou- až třírychlostní výuku žáků,“ dodal Picka.