To jsou některé z výchozích otázek, na které hledá odpovědi skupinka Čechů a Němců ve věku 14 až 23 let v rámci tanečně-divadelního projektu ICH JSEM JÁ. Společně budou objevovat své JÁ a zkoumat jeho budoucnost a poznatky přenesou na jeviště prostřednictvím autorského představení.

Projekt probíhá na obou stranách hranice, v českém Sokolově a německém Hofu, od 31. srpna do 9. září. V pátek začal v Hofu, ve středu se přesune do Sokolova. „V pátek se všichni sešli v Hofu, kde se vzájemně poznávají, snaží se zbavit ostychu, odstranit jazykové bariéry, zapomenout na to, že mluví česky i německy,“ přiblížila projektová manažerka Jitka Eliášková. Účastníci projektu se setkají s inspirativními umělci a studentskými iniciativami z obou zemí. V Sokolově to bude například Filip Koryta.„Materiálem ke tvorbě představení bude psaní vlastních deníků a také rozhovory s obyvateli Hofu a Sokolova, kdy budou společně diskutovat o názorech na diverzitu, toleranci, inkluzi, podíl občanů na veřejném životě či současnou podobu demokracie,“ popsala Eliášková. Společné zážitky, poznatky i útržky diskuzí účastníci projektu pod vedením vedoucí projektu Michaely Čermákové za českou stranu a Rosalin Hertrich za německou přenesou na jeviště. „Chceme portrétovat generaci 16+, která se pohybuje na obou stranách hranice a hledá si uplatnění. Naše hlavní téma je budoucnost lidí, jestli v daném regionu můžou nějak fungovat, jestli vnímají své možnosti,“ vysvětlila Michaela Čermáková. Představení bude mít svůj vývoj, co se účastníci dozvědí, to do něj postupně zapojí. Pro účast na projektu nejsou nutné divadelní ani jazykové znalosti. Stačí mít pouze chuť poznávat nové lidi a být aktivní součástí tvůrčí mezinárodní skupiny.
Autorské tanečně-divadelní představení vzniká v jazyce čojč, což je směsice češtiny a němčiny, a uvidí ho diváci v kině Alfa 7. září od 11 a 15 hodin. Zároveň 8. září v rámci Hornické poutě se uskuteční několik pouličních performancí.

Projekt organizuje čojčlandská kulturní síť, podporuje Evropská unie, Cíl EÚS, město Sokolov a je realizován ve spolupráci s Městským domem kultury Sokolov.