Chtějí mladí lidé rozhodovat o budoucnosti svého města či obce? Na některých místech tvoří lidé do 30 let na kandidátkách nezanedbatelné procento, jinde jsou spíše výjimkou. A někde je nenajdete vůbec. Co mladé vede k tomu, aby se angažovali do komunální politiky, sami někteří mladí kandidáti Deníku prozradili.

„O politiku jsem se zajímal už na střední škole, účastnil jsem se mnoha projektů a soutěží, kde bylo potřeba mít určité vyjednávací schopnosti. To samé teď vyžaduje mé pokračující studium, práce i další činnosti, jako je například vedení spolku Mladí občané," říká vysokoškolský student Václav Kříž (23 let, STAN), který bude usilovat o zastupitelský post v Krásně. „Zároveň jsem si všiml, že schopnost vést dialog se v posledních letech z mnoha důvodů v naší komunitě vytratila, což vedlo k velmi špatné náladě v celém městě," vysvětluje Kříž svou motivaci vstoupit do politiky s tím, že mladí lidé v zastupitelstvu Krásna dlouhodobě chyběli, což označil za jeden z možných důvodů přetrvávající atmosféry ve městě. „Nehledě na to, že někdy je prostě potřeba udělat ten první krok a ukázat, že starost o obec mají i mladí lidé a že není potřeba bědovat, že to tu není komu předat. Přesto obecně sleduji, že zájem o komunální politiku u mladých moc není, a to z jednoho důvodu – nikdo je k tomu nevede," myslí si. Právě Kříž je mimo jiné jedním z autorů projektu Municipalita, jenž zasvěcuje do fungování komunální politiky středoškolské studenty.

Dalším z mladých kandidátů v regionu je student politologie Kristián Šujan, kterého do politiky přivedl především zájem o dění v Lokti, jeho rodné obci. „V Lokti žiji od narození a o komunální politiku se zajímám prakticky od základní školy. Dlouhodobě pravidelně navštěvuji zasedání zastupitelstva a pečlivě sleduji práci každého zastupitele. V posledních čtyřech letech jsem však získal pocit, že tak polovina zastupitelů svou práci nedělá naplno, nebaví je to…, a navíc jsou tam už moc dlouho. Chce to změnu, mladší krev," říká otevřeně Šujan o důvodech, proč se rozhodl pokusit o vstup do politiky. Jeho kritickým komentářům jsou loketští politici podrobeni už několik let – jejich činnost Šujan komentuje na svém zpravodajsko-publicistickém webu.

Krásno s 18, 8 procenta kandidátů do 30 let ještě patří k obcím, kde zájem o zastupitelský post projevilo poměrně mnoho mladých. Loket je na tom s deseti procenty o něco hůře, ne však úplně nejhůř. Například v Krajkové nelze najít kandidáta mladšího 30 let, v Šabině dokonce věk na kandidátkách začíná až na 40 letech. Naopak vyšší procento mladých se vydává do voleb v Kaceřově nebo Královském Poříčí, kde se množství kandidátů pod 30 let blíží 30 procentům.