„Mobilní rozhlas?" divila se Slavkovačka Eliška Bachroňová. „Přiznám se, že nemám čas brouzdat po internetu, takže o tom nic nevím," dodala. Jak ale sama uvedla, podobnou aplikaci vítá. „Město přistupuje k modernější formě informování občanů," potvrdil starosta Alexandr Terek. Mobilní rozhlas nabízí interakci mezi občany a městem, skloubí několik možností, jak vzájemně komunikovat.

Přínosná je pro obyvatele i pro město. „Aplikace umožňuje občanům posílat podněty radnici, i s fotografiemi a souřadnicemi," popsal starosta. Od města mohou dostávat informační SMS zprávy, které třeba varují v případě krizových situací. Také se dozvědí o kulturních akcích ve městě. „Výhodou je, že dané zprávy jsou pro radnici zdarma, jde vlastně o formu chatování, a díky tomu, že občan uvede při registraci ulici, budeme mu zasílat jen zprávy, které se ho týkají a o které stojí," vyjmenoval starosta výhody. Jednodušší komunikace bude třeba i v případě anket.

Registrovat se lidé mohou vyplněním online registračního formuláře nebo ústřižku na informačním letáku, který odevzdají na městském úřadě.