Věrný model kostela sv. Jiří v Horním Slavkově vytvořili odsouzení z tamní věznice. Maketu si však nenechali pro sebe, ale ředitel nápravného zařízení ji věnoval hornoslavkovské radnici.

„Po zkušenostech z předchozích modelů Bečova a Valče jsme se rozhodli vzhledem k tomu, že se jednalo o budovu, vytvořit tuto maketu v měřítku 1:50. Tato velikost nám dala možnost zabývat se i detaily ve věžičkách, náhrobcích a ochozu,“ uvedl vychovatel oddělení výkonu trestu Radek Jirsa.
„Z fotografií, které nám byly k výrobě poskytnuty, jsme se pokusili obnovit s trochou fantazie skutečné motivy vitráží oken. Tyto jsme pak gelovými pastelkami přenesli na papír a ve finále prosvítili LED diodami. Celá stavba modelu trvala ve čtyřech lidech dva měsíce. Materiály, s kterými jsme pracovali, jsou především papír, dřevo, lepidlo a vodové barvy. V menší míře pak molitan, drát, písek,“ pokračoval Jirsa.

Kostel sv. Jiří je dominantní historickou stavbou města. První zmínky jsou z roku 1242. Současný jednolodní kostel s pětibokým presbytářem, zaklenutou síťovou žebrovou klenbou je z roku 1520, postavený v pozdně gotickém slohu a v 18. století zbarokizovaný.