Odpadky, pneumatiky, plasty, matrace či porcelánový záchod. Na to vše můžete narazit nejen na skládce odpadů, ale i při procházce přírodou v okolí Dolních Pochlovic nedaleko Kynšperka. Někteří z ochránců přírody mají za to, že zde existuje potenciální riziko poranění volně žijícího živočicha, či dokonce kolemjdoucí osoby.

„Při monitorování vodního ptactva se nedala přehlédnout nepovolená civilizační skládka odpadků. Jedná se o pozemky určené k plnění funkcí lesa a tato civilizační skládka podle mého názoru přímo ohrožuje tamní životní prostředí," říká dobrovolný ochránce přírody Petr Švehla. Podle jeho názoru dokonce existuje potenciální riziko poranění nějakého volně žijícího živočicha (zvířete) či kolemjdoucí osoby. „Požádal jsem proto kompetentní orgány státní správy, aby učinily okamžitá nápravná opatření," dodal Švehla.

Starosta Kynšperku Tomáš Svoboda tvrdí, že černé skládky ve městě a jeho okolí jsou spíše výjimkou. „Pokud se přeci jen vyskytne náznak něčeho podobného, lidé nám místo vyfotí a prostřednictvím sociálních sítí nebo městských webových stránek pošlou. Na starosti to má naše správa majetku, která poté zjedná nápravu," říká Svoboda. Za poslední rok dva to prý nebylo nic velkého.

S místními lidmi si radnice vysvětlila i vyhazování kytek nad zdejším hřbitově. „Navíc mají občané Kynšperka a přilehlých obcí možnost využít sběrného dvora. Prokáží se občanským průkazem a mohou zde zdarma odevzdat odpad. Nelimitují je ani kilogramy na osobu," dodal Svoboda.

Pokud někdo z kynšperských občanů rekonstruuje svůj byt či dům, může požádat radnici o přistavení kontejneru například na odvoz suti. Zde musejí ovšem občané počítat s poplatkem.

S černými skládkami bojují obce v celém regionu. Někde to jsou rozebírané autovraky v ulicích, jinde odložené pytle s odpadky od turistů či chatařů. V některých lokalitách zakládají podle starousedlíků černé skládky zahrádkáři, jinde vozí do motokrosových areálů lidé pneumatiky. Obcím také pomáhají různé aplikace typu vyfoť a pošli, kde občané upozorňují na výskyt skládek.