„Následně byl položen nový asfaltový povrch na vozovku mostu a na chodník. Natřeno bylo zábradlí a ošetřeno bylo i ocelové svodidlo. V současné době je most uveden do provozu s prodloužením jeho životnosti minimálně o 20 let,“ sdělila tisková mluvčí města Chebu Simona Liptáková. Součástí opravy bylo i zřízení nového sjezdu k zahrádkám za sídlištěm Spáleniště. Komunikace je určena jako stezka pro pěší a cyklisty a průjezd vozidel po této stezce je pouze na povolení silničního správního úřadu. Na mostě se doplní ještě přechod pro chodce.