"Zhotovitel ještě čeká na takzvaný projekt DIO, což je dopravně inženýrské opatření. Předpokládaný začátek úplné uzavírky je v polovině července. O termínu budeme řidiče informovat. Uzavírka potrvá minimálně do konce léta. Následně bude doprava vedena kyvadlově. Celková oprava mostu potrvá do října tohoto roku," říká mluvčí ŘSD Kamila Zahálková. DIO je proces, při kterém se vypracovává příslušná projektová dokumentace, která navrhuje řešení přechodné dopravní situace na pozemních komunikacích. A to nejen z důvodů oprav a havárií na silnicích a pozemních komunikacích vůbec, ale také při organizování sportovních událostí, průvodů, demonstrací a podobně.

Zkrátka vždy, kdy je delší dobu omezen standardní provoz a veřejné cesty, silnice a chodníky nelze využívat běžným způsobem. Rekonstrukce mostu bude probíhat přes takzvaný skluz od bezpečnostního přelivu na přehradě Jesenice. Na základě diagnostického průzkumu bylo zjištěno, že do mostní konstrukce shora zatéká. Lokálně dochází ke vzniku a rozvoji koroze ocelové výztuže a porušení krycí vrstvy betonu. Povrchové sanační vrstvy jsou ve značném rozsahu delaminované od podkladu. Na mostě budou vybudovány nové nosné konstrukce. Zhotovitelem za zhruba 17,5 milionu korun je společnost MI Roads.

Most na Jesenici se zavře později. Řidiči musí počítat s objížďkou přes Lipoltov | Video: Roman Cichocki

Řidiče také zajímá, kudy povede objízdná trasa. "Objízdná trasa povede přes Lipoltov. Silnice se tam upravovala, zpevňovala se krajnice a dělaly takzvané výhybny. Trasa bude jak pro osobní, tak nákladní dopravu," potvrdil ředitel ŘSD Karlovarského kraje Lukáš Hnízdil. Hlavní trasu využívala řada náklaďáků které najížděly a sjížděly na nedalekou dálnici D6. Až praxe ukáže, zda zde nebudou mít problémy dlouhé soupravy kamionů. Ty by poté musely využít pohodlnější, ale vzdálenější objízdnou trasu přes Karlovy Vary. Objízdná trasa pro všechna vozidla bude vedena přes obec Lipoltov.