Kompletně hotová měla být letos v říjnu. Stavaři však avizují, že dříve než příští rok to nebude. Investorem je ministerstvo financí a finančně se spolupodílí i Sokolov. Celkové náklady jsou zhruba 58 milionů korun, Sokolov zaplatí 1,8 mil. Kč.

"Bohužel v zimě nám nevhodné klimatické podmínky nedovolí některé technologie a tak se jako reálný termín dokončení jeví jaro příštího roku," řekl stavbyvedoucí František Laštovička.

Stát stavbu zaplatí z fondů na následky zahlazování důlní těžby. Jako neuznatelné náklady však vyřadil ze zakázky veřejné osvětlení a kamerový systém. Město se rozhodlo je zaplatit ze svého.

Ze všech mostů a můstků, kterých je v Sokolově mnoho, byla Krejcarová lávka v nejhorším stavu. Město ji dokonce jeden čas muselo zcela uzavřít, a to kvůli bezpečnosti.

Chátrající zámek ve Stružné.
Chátrající zámek ve Stružné stále hledá kupce

První mostovka složená ze šesti částí byla zkompletovaná na staveništi. A během jednoho dne v polovině července pak byla na svém místě. Další díly nad řeku instalují dělníci už po jednotlivých částech. Lávka pro pěší je navržena jako ocelový zavěšený most o třech spojitých polích s horní mostovkou. Hlavní trám sestává ze dvou plnostěnných nosníků vzájemně propojených příčníky a bude prostřednictvím šikmých táhel, zavěšen na ocelovém nosníku, respektive pylonu.

Původní projekt hovořil o mnohem vyšší částce, zhruba 70 milionů korun. Došlo proto k přepracování projektu. Lávka je spojnicí s Jižním lomem, s nímž má město do budoucna plány. Již v současné době jde o jednu z rekreačních oblastí, která propojuje vodácké tábořiště, park, meandr řeky Ohře a na druhém břehu Staré náměstí.

„Název lávky je odvozen z minulosti, kdy se za přecházení vybíraly krejcary,“ řekl ředitel muzea Michael Rund.

Základní parametry nové Krejcarové lávky:

Celková délka lávky v hlavním směru 141 m

Celková délka boční lávky 43 m

Šířka boční lávky 2 m

Šířka mostovky v místě nástupu 3 m

Šířka mostovky u střední podpory 7 m