Z bývalého kulturního domu tehdy zbyly snad jen obvodové zdi. Dnešní centrum kultury a sportu, které vyšlo na zhruba 100 milionů korun, je chloubou Březové.

První etapa výstavby byla takzvaně zábavně-sportovní a druhá, kulturně- vzdělávací. Nákladnou investici město s necelými třemi tisíci obyvateli financovalo za pomoci dotace.

„Obohatili jsme tím společenský život nejenom Březové, ale celému regionu. Přemístili jsme do nových prostor i knihovnu, která byla malá a neútulná. Nyní je krásná, nová a moderní,“ řekl starosta Březové Miroslav Bouda.

Byly vylepšeny technické podmínky v loutkovém sále i v kinosále, který disponuje novým ozvučením. Je tam klubovní prostor, kde se dá schůzovat i pořádat svatby, a celá řada jiných aktivit. Známá je i pěvecko hudební soutěž Březovský lístek, na které začínala nejedna pozdější hvězda hudebních pódií.

V multifunkční hale se pořádá například prakiáda, řeckořímské zápasy nebo setkání harmonikářů. Nechybí bowling, squash, simulační plátna a řada dalšího vyžití. Pokud to bylo ještě možné, hodně si ji oblíbili i studenti z okolních škol, kteří sem směřovali své maturitní plesy.