Pro letošní rok chystá parta kolem Roberta Koutného další novinky. Tou první bude rozšíření expozice o důlní hornictví. Další je, že muzeum bude mít pobočku i v sousedním Německu, odkud navíc letos do Kraslic přijede velká paráda. Bude to Musikwinkel Express.

Jak se zrodil zajímavý nápad o expozici železnice v hornictví?

Jedním z tradičních odvětví Kraslicka je nejen výroba hudebních nástrojů a krajkářství, ale také hornická činnost, dolování rud barevných kovů z ložisek v nejzápadnější části Krušných hor. Báňská kolejová doprava hrála významnou roli jak při vlastní těžbě nerostů, tak i při jejich dopravě k zákazníkům. Jedním z důvodů vzniku Kraslické dráhy byla i přeprava uhlí nejen v rámci dnešního Česka, ale i do sousedního Saska. Byla zde řada báňských vleček i důlních provozů s kolejovou dopravu. Uhelné hornictví je dobře zmapováno v expozicích Muzea Sokolov, horší to je s ostatní důlní činností společností Buštěhradské dráhy, která byla budovatelem a prvním provozovatelem Kraslické dráhy. Využila v úseku ze Sokolova do Svatavy báňskou vlečku firmy J. D. Starck.

Co bude v nové expozici k vidění?

Nová část expozice Muzea Kraslické dráhy, která se v současné době připravuje v nově opravených prostorách budovy bývalé nádražní restaurace. Jsou dokončeny stavební a elektrikářské úpravy, postupně probíhá doplňování artefaktů a tvorba výstavních panelů. První část báňské expozice přiblíží zájemcům uhelné dolování na Sokolovsku, které skončilo, jmenovitě v lokalitě Medard, v červnu loňského roku. Na železniční síť zde byla prostřednictvím vleček napojena řada dolů, rozsáhlá byla i vnitropodniková kolejová síť jednotlivých důlních podniků.

Ilustrační foto
Kolik stojí v Sokolově řízek? S cenou oběda se vejdete i do stovky

Kde všude se u nás dolovalo, těžilo?

V podstatě všude. Kromě Sokolova a Svatavy to bylo v Hřebenech, Oloví i Kraslicích. Tam důl Helena fungoval ještě počátkem 90. let. Další důlní díla se nacházela v Hraničné, v okolí Přebuzi, Rotavě i jinde.

Čím byly důlní vlečky či soupravy zajímavé?

Jedná se o zajímavou a ojedinělou techniku. Na šachtách byly různé rozchody, různé druhy pohonů, různé technologie.

Kdy zahajuje muzeum na kraslickém nádraží sezonu?

Otevírací doba muzea je od 23. dubna do 1. října, vždy od 9 do 16 hodin, a to jen o sobotách. Pak jsou mimořádné otvírací doby při různých slávách.

Jednou z nich bude jistě Musikwinkel Express?

Takzvaný Musikwinkel Express z Adorfu a Zwotentalu přijede hned po zahájení sezony 24. dubna. Bude se jednat o historické motorové vozy německých železnic z 50. let. Za 150 korun se vlakem budou v relaci Kraslice - Adorf (Vogtl) a zpět svézt i naši zájemci. Provozovatelem vlaku bude spolek Obervogtländische Eisenbahnverein z Schönecku, který mimo jiné kupuje také nevyužívanou budovu na nádraží Zwotental, kde chce vytvořit Musikwinkelhaus. Financováno bude z projektu Euroregia Egrensis.

Předání hraček v sokolovské MŠ Pionýrů.
Vojáci posílají ukrajinským dětem plyšáky, autíčka a společenské hry

V Německu má projekt zřejmě dobrý zvuk?

Naše muzeum tam bude mít pobočku, jakousi propagační expozici, která přiblíží Kraslickou dráhu a zejména její okolí. K tomuto projektu se 1. března letošního roku uskutečnilo na kraslické radnici jednání, kterého se mimo jiné zúčastnila i místopředsedkyně Spolkového sněmu Ywonne Magwas, která pochází z Vogtlandu.

Může s expozicí pomoci i veřejnost?

Ano. Přivítáme jakékoliv dokumenty, fotografie a další informace a vzpomínky k hornictví na Kraslicku, včetně vhodných, nejen železničních, dobových artefaktů. Se svými nabídkami se mohou lidé obracet na mobil 602 203 548 nebo na e-mailovou adresu Koutny@rotava.cz. Domluvíme se i na případných náhradách za poskytnuté materiály i trojrozměrné předměty.