Na základě rozhodnutí státní správy myslivosti uspořádal OMS v Sokolově ve spolupráci s kulturním střediskem statku Bernard v Královském Poříčí ve dnech 28. března – 1. dubna okresní chovatelskou přehlídku trofejí za rok 2008. I přes nepřízeň počasí se bylo na co dívat.
Ke zhlédnutí bylo celkem 269 trofejí. Obodováno a vystaveno bylo 52 trofejí jelena evropského, třináct trofejí jelena siky, šest trofejí muflona, pět trofejí daňka a na 194 trofejí zvěře srnčí.

Na letošní výstavě bylo možno vidět nejsilnější trofej jelena evropského ohodnoceného na 177,02 bodů CIC, trofeje jelena siky v bodové hodnotě 248,7 CIC, 248,0 CIC 227,5 CIC. V srnčích trofejích byly ohodnoceny dvě trofeje v bodové hodnotě 117,20 CIC, 107,63 CIC.
Při této příležitosti zde byly ohodnoceny i nejsilnější trofeje Karlovarska, které budou vystaveny a zároveň budou reprezentovat Karlovarský a Plzeňský kraj v Lysé nad Labem dne 26. května.

Výstava byla doplněna silnými trofejemi karpatského jelena a mysliveckým nábytkem. I letos byly vystaveny obrazy s mysliveckou tematikou od pana Hofmana a fotomontáže pana Suchého.
Nedílnou součástí sobotního dne byly zkoušky adeptů na 1. lovecký lístek, kteří před sedmičlenným senátem zúročili své vědomosti jak z přípravného kurzu, tak z roční praxe v jednotlivých MS, kde po dalších zkouškách budou řádně vykonávat mysliveckou činnost a stanou se tak právoplatnými členy ČMMJ. Všech 6 adeptů z 11, kteří se dostavili k složení zkoušky, uspělo.

Po skončení zkoušek bylo všem adeptům za účasti trubačů slavnostně předáno vysvědčení o úspěšném složení zkoušky z myslivosti. Po tomto aktu proběhla na nádvoří statku přednáška a beseda o náplni a významu české myslivosti při výuce nových adeptů v přípravných kurzech, ale i o osnovách výuky pro vyšší myslivecké zkoušky pro myslivecké hospodáře, kterou vedl tajemník OMS pan Bejček.

Nelze opomenout i akce, které doprovázely návštěvníky po celý den. Velké poděkování za pěkný program patří absolventům SLŠ ve Žluticích pod vedením paní profesorky Ing. Evy Hanušové, kde byla žáky předvedena ukázka vábení veškeré zvěře spárkaté a pernaté. Po této ukázce bylo předvedeno veškeré slavnostní troubení na lesní rohy, které by mělo být součástí každodenní a hlavně kulturní činnosti mysliveckého života, založeného na dlouholetých tradicích a mysliveckých zvycích, předávaných po generace dalším pokolením. Bohužel tyto tradice se z našeho uspěchaného života stále více vytrácejí a v některých MS zanikly úplně. Velikou úctu si zaslouží i Pražský sokolnický klub, který zde předvedl širokou ukázku ze své činnosti, jež se návštěvníkům, zejména mladší generaci, velice líbila. Pro veliký zájem veřejnosti přislíbil účast i na podzimní myslivecké slavnosti.

Co dodat na závěr? Patří se poděkovat všem MS, které předložily trofeje k hodnocení, za dobrou spolupráci. V okrese Sokolov je 42 mysliveckých sdružení. Celá akce, co do zajištění samotné výstavy trofejí, doprovodných programů, byla hodnocena laickou i mysliveckou veřejností velice kladně a na profesionální úrovni a řadí OMS Sokolov v této oblasti na přední místa z pohledu zástupců ČMMJ. Zásluhu na tomto úspěchu má dlouhodobá a hlavně vynikající spolupráce OMS v Sokolově s vedením statku Bernard, zejména s paní Štefkovou. Ve velké míře bylo doporučeno širokou veřejností, nejen tou mysliveckou, aby veškeré akce tohoto typu byly pořádány zde v Královském Poříčí, neboť myslivecké akce zde získaly velkou oblibu a částečně se zde i mění náhled na řadového myslivce, ale i na současnou myslivost vůbec z pohledu sdělovacích prostředků, která je laické veřejnosti předkládána, a to v negativní podobě. Svědčí o tom i návštěvnost v obou dnech, kdy i přes nepřízeň počasí naši akci navštívilo kolem 1 000 návštěvníků nejen ze sokolovského a karlovarského okresu, ale i ze sousedního Bavorska.

Není to poslední akce tohoto druhu v letošním roce. Již se plánuje doprovodný program na 3. ročník mysliveckého dne, který se uskuteční 18. 10. 2009 na statku Bernard. Dále OMS Sokolov připravuje pro zájemce o myslivost nový přípravný kurz adeptů. Veškeré potřebné informace o průběhu kurzu a přihlášky lze získat na sekretariátu OMS, Nádražní 64, Sokolov.

Za KPK OMS Sokolov Miloslav Tušek