V sobotu večer pořádalo v Kraslicích myslivecké sdružení Kámen ples. Výtěžek ze zábavy a bohaté tomboly použijí myslivci na krmení zvěře, zvelebování honitby. Předseda spolku Zdeněk Pelc prozradil, že myslivosti se musejí věnovat po celý rok. Ví, o čem mluví. Jemu učarovala téměř před 40 lety a vydržel u ní dodnes.

„Před lety zde bylo mnohem více zvěře, ale vzhledem k několika vlivům ubyla. Jako příklad mohu uvést případy, kdy se tady začal z nedalekého Saska objevovat vlk, a dokonce i rys. Mívali jsme i dost bažantů a koroptví, ale dravci, kteří jsou chránění, je likvidují," říká Pelc. Je to podle něj škoda. „Děti by vyběhly na kopec a viděly, jak vypadá koroptev, bažant nebo jeřábek. Dnes se na ně jezdí dívat do zoologické zahrady," konstatuje Pelc.

Nakonec zmínil i pár zajíců, ale s úsměvným dodatkem, že by měli být chránění památkovým ústavem. Výtěžek plesu půjde zpátky do myslivosti. Je to prý velmi drahý koníček nejen kvůli výbavě, ale hlavně kvůli vysokým nájmům Lesů ČR. Pro zdejší myslivce je to podle Pelce srdeční záležitost, jinak myslivost dělat nelze. V první řadě je to starost o zvěř a honitbu.

„To je práce na celý rok. Po zimě začínáme s asanací krmelců, v dubnu začneme dělat políčka. Bez nich by se zvěř nedostala do kondice, v jaké je. Někdo říká, že je dobré nechat zvěř padnout, ale já na to nemám srdce. A když už padne, tak zjišťujeme proč," sdělil předseda spolku.

Že mají zvěř v dobré kondici, bylo vidět i na jelenu evropském, kterého střelili a na sobotním plese čekal na svého nového majitele. V bohaté tombole poté mohli návštěvníci plesu vyhrát přes sedm stovek cen. Mezi nimi byli srnčí, jelen sika, bažanti, kachny a mnoho dalšího.

„Lidé si mysleli, a někteří ještě teď myslí, že myslivec s flintou je vrah. Ale tak to není. Lov k myslivosti patří. Já byl vychovaný tak, že na prvním místě je starost o zvěř, pak tři kupy hnoje, jak se říká, a nakonec až lov," dodal Pelc.