Součástí finančního plánu je rezerva 34 milionů na nákup objektů nad kinem Alfa. Město si však nechává zpracovat odhad, aby zjistilo, zda je tato částka opodstatněná. Na pobytové zařízení pro seniory v Sokolovské ulici je alokovaných 14 milionů korun. Celkový odhad na stavbu činí 100 milionů s tím, že polovinu projektu chce město financovat z dotací.

Další velkou akcí je rekonstrukce ulice Spartakiádní. Výše první etapy činí 8 milionů korun. Vítězná se dočká také dětského hřiště v hodnotě necelých 5 milionů. Stejná částka půjde na úpravu vnitrobloků. Vedení města neopomnělo ani parkoviště, na které vyčlenilo přes 7 milionů. Po mnoha letech se dočká výměny trávník na fotbalovém stadionu Baníku za 11,5 milionu korun, kdy podíl města činí 7 milionů. Zbytek doplatil vlastník klubu a Karlovarský kraj. Intenzifikace čistírny odpadních vod spolkne dalších 8 milionů. 

Investice tvoří 30 procent rozpočtu města.